Growth Mindset, een weg naar groei en veerkracht - online lezing

online Teamgericht mogelijk Kleuter lager secundair

Hoe komt het dat het ene kind meer gemotiveerd is dan het andere kind om te leren?   

Hoe komt het dat de ene jongere een fout eerder ziet als een uitdaging dan als een falen?  

Hoe komt het dat sommige kinderen het niet erg vinden om net dat tandje bij te steken terwijl dat voor anderen een ganse opgave is? 

Het heeft te maken met onze manier van denken, onze 'mindset'. De manier waarop we kijken naar onszelf, naar anderen en naar de wereld.  Dit maakt Stanford-professor Carol Dweck na jarenlang onderzoek duidelijk.  

Met een Growth Mindset leer je uit fouten, durf je uitdagingen aan te gaan en ben je gemotiveerd om je ganse leven te blijven groeien en ontwikkelen.  

Tijdens deze online lezing maak je op een interactieve manier kennis met de Mindset-theorie van Carol Dweck. De theorie wordt op een kritische manier onder de loep genomen. We gaan dieper in op meest recent onderzoeken, op de kracht van Growth Mindset én de mythes rond Growth Mindset.  

Na deze nascholing...

  • ken je het verschil tussen Fixed Mindset en Growth Mindset;
  • herken je een Fixed of Growth Mindset bij de leerlingen waar je mee werkt.  

Info

  • Lesgever | Ilse Vande Walle, trainer/persoonlijke ontwikkelingscoach/traumatherapeut (Coaching Mindset)
  • Cursuscode | 230117_01
  • Datum | dinsdag 17 januari 2023
  • Duur | 19.30 tot 21.00 uur
  • Onderwijsniveau | kleuteronderwijs, lager onderwijs, secundair onderwijs
  • Doelgroep | klasleerkrachten, zorgleerkrachten, zorgcoördinatoren, directies, beleidsondersteuners, CLB-medewerkers, NT2/OKAN-leerkrachten, kinderverzorgers
  • Cursusgeld | € 30
  • Locatie | online

Schrijf je hier inSchrijf je in op de nieuwsbrief