Groeigericht evalueren en rapporteren

Aan een brede en groeigerichte rapportering gaat een kwaliteitsvolle evaluatie vooraf. In deze nascholing gaan we op een haalbare en visuele manier aan de slag om zowel klassikaal als individueel de groei in vaardigheden en attitudes van kinderen in kaart te brengen. 'Growth mindset' en eigenaarschap staan hierbij centraal. Weinig planlast en vooral activiteiten met effect op de klasvloer!

Op de eerste dag van de nascholing maken we op een interactieve manier kennis met de groeigerichte visie op evalueren. Stap voor stap verkennen we de werkwijze om een kwaliteitenmuur in de klas op te bouwen. Je ontvangt de nodige materialen om in de klas te experimenteren.

De tweede dag (halve dag) van de nascholing blikken we terug op onze praktijkervaringen met de nieuwe methodiek en leren we vooral van elkaar. We nemen er dan ook de individuele groeikaarten bij die kunnen dienen als rapportering, maar ook een leidraad zijn voor bij het kindcontact.

Info

  • Lesgever | Annick Vandroemme, vormingsmedewerker VLAJO
  • Cursuscode | 2021/PEDID04
  • Datum dag 1 | maandag 5 oktober 2020 | 09.00 - 15.30 uur
  • Datum dag 2 | donderdag 26 november 2020 | 09.00 - 12.00 uur 
  • Doelgroep | lager onderwijs
  • Cursusgeld | € 140 (broodjeslunch op dag 1 inbegrepen)
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen
Ilse Van Heddegem
Coördinator
T 015 36 92 79
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71