Een leerling met ASS in de klas: van uitdaging naar aanpak!

Leerlingen in de lagere school met een autismespectrumstoornis (ASS) beter leren begrijpen en ondersteunen. 

Een kind met ASS in de klas is tegenwoordig eerder de regel dan de uitzondering. We weten allemaal dat deze kinderen nood hebben aan een meer specifieke aanpak, zowel in het ondersteunen van hun leerproces als bij de aanpak van hun gedrag. 

Maar hoe doe je dat dan concreet? 

In deze workshop staan we eerst uitgebreid stil bij de andere manier van denken en de andere manier van prikkelverwerking bij deze kinderen. We geloven er immers in dat wat je beter begrijpt, je beter kan aanpakken en mee omgaan.  

Op een interactieve wijze leer je het bijzondere gedrag van de leerlingen met ASS beter begrijpen, analyseren én aanpakken.  

Vervolgens vertalen we deze kennis in concrete handvatten om het unieke leerproces maximaal te kunnen ondersteunen en verder op gang te brengen. 

Je mag je verwachten aan een boeiende combinatie van theorie en praktijk die meteen kan worden toegepast op jouw unieke klassituatie. Je leert de aangereikte kaders om te zetten in bruikbare adviezen, zodat je onmiddellijk aan de slag kan gaan.

Info

  • Lesgever | Bernice De Vos, master in de Orthopedagogiek en auticoach,  coördinator van Autinoom,  lector BanaBa Autismespectrumstoornissen AP Hogeschool 
  • Cursuscode | 2122/ZOROK02
  • Datum | dinsdag 5 oktober 2021
  • Duur | 09.30 tot 16.00 uur
  • Doelgroep | lager onderwijs
  • Cursusgeld | € 110 (inclusief broodjeslunch)
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen

Schrijf je hier in

Karlien Tiebout
Coördinator
T 015 68 75 72
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71