Communiceren met ouders

mix van online lessen en lessen op de campus

Kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften vragen een deskundige, zorgbrede aanpak in de school. Als zorgbegeleider onderzoek je vanuit een handelingsgericht kader de krachten en onderwijsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders. Samenwerking tussen alle betrokkenen met inzet van ieders eigenheid en deskundigheid is het uitgangspunt hierbij. 

In deze lessenreeks wordt gefocust op de ouders als partner. Je leert hoe je de ouderbetrokkenheid kan vergroten bij het zorgproces, op welke manieren je de mondelinge en schriftelijke communicatie met ouders kan verbeteren, en hoe je best omgaat met weerstand van ouders. 

Deze lessenreeks vormt een opleidingsonderdeel binnen de banaba zorgverbreding & remediërend leren. 

Omwille van Corona zullen deze lessen deels online en deels op de campus doorgaan.

Info

  • Lesgever | lesgever banaba zorgverbreding & remediërend leren 
  • Cursuscode | 2021/ZOROK18
  • Datum sessie 1  | zaterdag 23 januari 2021 - 09.00 tot 13.00 uur
  • Datum sessie 2  | dinsdag 09 februari 2021 - 18.30 tot 21.30 uur
  • Datum sessie 3  | dinsdag 23 februari 2021 - 18.30 tot 21.30 uur
  • Doelgroep | zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, leerlingbegeleiders en studiecoaches uit alle onderwijsniveaus 
  • Cursusgeld | € 150
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen
Ilse Van Heddegem
Coördinator
T 015 36 92 79
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71