Communiceren met ouders

Kinderen en jongeren met specifieke onderwijsbehoeften vragen een deskundige, zorgbrede aanpak in de school. Als zorgbegeleider onderzoek je vanuit een handelingsgericht kader de krachten en onderwijsbehoeften van leerlingen, leerkrachten en ouders. Samenwerking tussen alle betrokkenen met inzet van ieders eigenheid en deskundigheid is het uitgangspunt hierbij. 

In deze lessenreeks wordt gefocust op de ouders als partner. Je leert hoe je de ouderbetrokkenheid kan vergroten bij het zorgproces, op welke manieren je de mondelinge en schriftelijke communicatie met ouders kan verbeteren, en hoe je best omgaat met weerstand van ouders. 

Deze driedelige lessenreeks vormt een opleidingsonderdeel binnen de banaba zorgverbreding & remediërend leren. 

Info

  • Lesgever | Jaimy Van Dyck, docent banaba zorgverbreding & remediërend leren Thomas More Mechelen n 
  • Cursuscode | 2122/ZOROK15
  • Datum sessie 1  | zaterdag 15 januari 2022 - 09.00 tot 13.00 uur
  • Datum sessie 2  | zaterdag 22 januari 2022 - 09.00 tot 13.00 uur
  • Datum sessie 3  | zaterdag 29 januari 2022 - 09.00 tot 13.00 uur
  • Doelgroep | zorgcoördinatoren, zorgleerkrachten, leerlingbegeleiders en studiecoaches uit alle onderwijsniveaus 
  • Cursusgeld | € 120
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen
Karlien Tiebout
Coördinator
T 015 68 75 72
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71