BeZORGd om onderwijskwaliteit

Ben Weyts, minister van onderwijs, stelt in zijn beleidsnota dat hij wil gaan voor sterk, ambitieus en kwaliteitsvol onderwijs. Eén van de vijf grote krijtlijnen in zijn beleidsnota is het verder verhogen van de onderwijskwaliteit. Bouwen aan onderwijskwaliteit is geen eenmanszaak. Elke dag opnieuw maken schoolteams werk van kwaliteitsontwikkeling. Een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid is een cruciaal gegeven om tot schoolontwikkeling te komen. Het Referentiekader voor Onderwijskwaliteit stimuleert scholen, centra en academies om werk te maken van onderwijskwaliteit en een degelijk effectief beleid te voeren.  

In deze tweedaagse vorming zoomen we in op kwaliteitsontwikkeling in de basisschool: een geheel van visie, beleid (met bijzondere aandacht voor het onderwijskundig beleid) en kwaliteitszorg. We vertrekken vanuit een omschrijving van kwaliteitsontwikkeling en kwaliteitszorg en vullen deze begrippen op een concrete manier in. We hebben aandacht voor dialoog, reflecteren samen over kwaliteitsbewaking en reiken handvaten aan waarmee je in de praktijk aan de slag kunt.  

Leden van VLVO kunnen 10% van het inschrijvingsgeld recupereren. Mail hiervoor het bewijs van inschrijving en het bewijs van betaling naar info@vlvo.be, samen met je persoonsgegevens en je bankrekeningnummer. 

Info

  • Lesgever | Veerle Van Ransbeeck, onderwijsinspecteur
  • Cursuscode | 2021/MABEL01
  • Datum | omwille van de coronamaatregelen verplaatst naar 30 september en 1 oktober 2021
  • Duur | 09.30 tot 16.00 uur
  • Doelgroep | leidinggevenden en middenkader basisonderwijs
  • Cursusgeld | € 220 (inclusief broodjeslunch)
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen
Ilse Van Heddegem
Coördinator
T 015 36 92 79
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71