Zorg & onderwijskansen

Aanbod LEON Lager Onderwijs

27/09/21    ZOROK01    Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven! - tweedaagse online vorming
05/10/21    ZOROK02    Een leerling met ASS in de klas: van uitdaging naar aanpak!
15/11/21    ZOROK04    'Ik zie het anders.' Omgaan met richtingsmoeilijkheden bij kinderen
23/11/21    ZOROK11    Versterk de executieve functies bij je leerlingen - online
07/12/21    ZOROK06    'Ik kan dat (nog) niet.' Schoolrijpheid en faalangst - online
17/01/22    ZOROK07    'Ik kan het niet zo fijn.' Fijnmotoriek - online
31/01/22    ZOROK08    Onderwijs aan cognitief begaafde kinderen - online
10/03/22    ZOROK09    Een schooltas vol verdriet
27/04/22    ZOROK10    'Luister je naar mij?' In gesprek gaan met kinderen

Lessenreeksen in samenwerking met de banaba Zorgverbreding & Remediërend leren

13/11/21   ZOROK13   Handelingsgericht coachen 1
20/11/21   ZOROK17   Kinderen met wiskundige leerbehoeften ondersteunen
15/01/21   ZOROK15   Communiceren met ouders
12/03/21   ZOROK18   Kinderen met talige leerbehoeften ondersteunen
26/03/22   ZOROK14   Handelingsgericht coachen 2

Symposium

18/02/22 en 18/03/22 Preventief en herstelgericht werken met kinderen