Zorg & onderwijskansen

Aanbod LEON Kleuteronderwijs

27/09/21    ZOROK01    Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven! - tweedaagse online vorming
19/10/21    ZOROK03    Naar een gedeelde visie op (extra) zorg bij taalzwakke en anderstalige kleuters
15/11/21    ZOROK04    'Ik zie het anders.' Omgaan met richtingsmoeilijkheden bij kinderen
23/11/21    ZOROK05    Een kleuter met ASS in de klas: van uitdaging naar aanpak!
07/12/21    ZOROK06    'Ik kan dat (nog) niet.' Schoolrijpheid en faalangst
17/01/22    ZOROK07    'Ik kan het niet zo fijn.' Fijnmotoriek
31/01/22    ZOROK08    Onderwijs aan cognitief begaafde kinderen
07/02/22    ZOROK12    Kleuters laten groeien in executieve functies. Hoe? Zo!
10/03/22    ZOROK09    Een schooltas vol verdriet
27/04/22    ZOROK10    'Luister je naar mij?' In gesprek gaan met kinderen

Lessenreeksen in samenwerking met de banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren

13/11/21   ZOROK13   Handelingsgericht coachen 1
15/01/21   ZOROK15   Communiceren met ouders
12/03/22   ZOROK16   Kleuters met talige leerbehoeften ondersteunen
26/03/22   ZOROK14   Handelingsgericht coachen 2