Nederlands in de kleuterklas

Taalverwerving en taalstimulering bij anderstalige nieuwkomers

In het kleuteronderwijs worden we hoe langer hoe meer geconfronteerd met peuters en kleuters die het Nederlands niet beheersen. Leerkrachten doen doorgaans al wat in hun mogelijkheid ligt om die kinderen een gevoel van veiligheid en geborgenheid te geven.  Taalontwikkeling staat hierbij centraal. Het is via het geleidelijk beheersen van ‘nieuwe’ taal, dat kinderen greep krijgen op de (school)wereld en zich verder kunnen ontwikkelen.

Peuters en kleuters verwerven taal op een heel natuurlijke wijze. Via een rijk aanbod en veel interactie met het accent op spreken, verruimen kinderen hun woordenschat.

GO4ty is een lijst van 40 woorden die de basis vormt waarop anderstalige instappende peuters en kleuters verder kunnen bouwen met meer woordenschat. De beheersing van die 40 woorden vraagt expliciete, gerichte en intensieve aandacht van de leerkracht wanneer anderstalige peuters en kleuters instappen. De woorden kunnen in een drietal weken begrepen worden, mits de begrippen op een functionele manier in de dagelijkse klaspraktijk gebruikt worden. In deze sessie maak je kennis met GO4ty en de bijhorende materialen, spelletjes, pictogrammen … Ontdek taaldozen en andere methodes om verder te kunnen gaan met het aanbieden van meer woordenschat.

Info

  • Lesgever | Marleen Peeters, zorgcoördinator kleuteronderwijs, navormer taalontwikkeling & taalvaardigheid
  • Cursuscode | 2122/TAAL02
  • Datum | woensdag 20 oktober 2021
  • Duur | 9.00 tot 12.00 uur
  • Doelgroep | kleuteronderwijs
  • Cursusgeld | € 50
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen

Schrijf je hier in

Karlien Tiebout
Coördinator
T 015 68 75 72
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71