Een rijk taalaanbod in de kleuterklas

Aan de hand van coöperatieve spelvormen denken we samen na over termen die passen binnen taalonderwijs.

We schetsen een kader binnen taalverwerving waarbij het belang van woordenschat en de stappen die gezet moeten worden om woordenschat te verwerven verder uitgediept worden. Ook bekijken we hoe leerkrachten taal kunnen uitlokken tijdens spelmomenten, om zo op een niet expliciete manier en binnen een veilige context kinderen aan te zetten tot spreken.

In deze sessie wisselen we ideeën uit over zinvolle activiteiten rond rijmen, woordenschat aanleren, werken vanuit een prentenboek en de aanbreng van letters.

Je krijgt een heleboel tips en praktijkvoorbeelden om de taalontwikkeling van kinderen te verrijken door een evenwichtig taalaanbod. Deze voorbeelden kaderen binnen de verschillende domeinen van het de bestaande leerplan.

Info

  • Lesgever |  Marleen Peeters, zorgcoördinator kleuteronderwijs, navormer taalontwikkeling & taalvaardigheid
  • Cursuscode | 2021/TAAL04
  • Datum | woensdag 2 juni 2021 (verplaatst omwille van coronamaatregelen)
  • Duur | 09.00 tot 12.00 uur
  • Doelgroep | kleuteronderwijs
  • Cursusgeld | € 50
  • Locatie | campus Kruidtuin Mechelen
Ilse Van Heddegem
Coördinator
T 015 36 92 79
Leen Hoste
Administratief medewerker
T 015 36 92 71