Taal & anderstaligheid

Aanbod LEON Kleuteronderwijs

20/10/21    TAAL02    Nederlands in de kleuterklas
26/10/21    TAAL04    Leesproblemen voorkomen bij kleuters 
09/03/22    TAAL05    Een rijk taalaanbod in de kleuterklas
14/03/22    TAAL06    Van probleemoplossend en betrokken luisteren naar begrijpend lezen
05/05/22    TAAL10    Wegwijs in de struikelblokken voor anderstalige nieuwkomers
19/05/22    TAAL11    Introductie tot het lesgeven aan anderstalige nieuwkomers - OKAN
25/05/22    TAAL12    7 gouden tips voor het lesgeven aan anderstalige nieuwkomers

Lessenreeks in samenwerking met de banaba Zorgverbreding en Remediërend Leren:
12/03/22   ZOROK16   Kleuters met talige leerbehoeften ondersteunen