Integratie graduaatsopleidingen binnen de hogeschool

Sinds academiejaar 2019-2020 organiseert Thomas More naast bacheloropleidingen ook graduaatsopleidingen. Dit zijn de opvolgers van de vroegere HBO5-opleidingen uit de Centra voor Volwassenenonderwijs. Ook de voormalige Specifieke Lerarenopleiding (SLO) van de Centra voor Volwassenenonderwijs verhuist naar de hogeschool in de vorm van een educatieve graduaatsopleiding en een verkorte educatieve bacheloropleiding en naar de universiteiten in de vorm van een educatieve masteropleiding.

Het decreet van 4 mei 2018 betreffende de uitbouw van de graduaatsopleidingen binnen de hogescholen en de versterking van de lerarenopleidingen binnen de hogescholen en universiteiten regelt deze overgang.

Thomas More nam de graduaats- en lerarenopleidingen over van CVO Hoger Instituut der Kempen (HIK), LBC Antwerpen, Technicum Noord-Antwerpen (TNA) en Technische Scholen Mechelen (TSM). Het vernieuwde aanbod vind je voortaan op onze website.

Voor het inrichten van de HBO5-opleiding Verpleegkunde werkt Thomas More sinds academiejaar 2014-2015 samen met 3 partnerinstellingen in het samenwerkingsverband Track5: