Integratie academische opleidingen

Sinds de invoering van de bachelor-masterstructuur hebben we in Vlaanderen een tweeledige hoger onderwijsstructuur met professionele en academische opleidingen. De professionele opleidingen worden aangeboden aan hogescholen. De academische opleidingen worden aangeboden door hogescholen en universiteiten.

Het Vlaams Parlement keurde in de zomer van 2012 het 'integratiedecreet' goed. Dat decreet bepaalt dat de academische opleidingen van de hogescholen zullen integreren in de Vlaamse universiteiten.

Meer info via deĀ website van de KU Leuven.