Taalvoorwaarden voor Nederlandstalige graduaatsopleidingen

Kandidaat-studenten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap worden enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

  • zij bewijzen dat zij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs met succes in het Nederlands hebben afgelegd;
  • zij leggen een certificaat voor van een opleiding of examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B1+ van het Europees Referentiekader. Dit kan bijvoorbeeld gaan om: