Taalvoorwaarden voor Nederlandstalige bacheloropleidingen

Kandidaat-studenten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap worden enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij bewijzen dat zij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs met succes in het Nederlands hebben afgelegd;
 • zij slagen voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Om dit aan te tonen worden bijvoorbeeld volgende attesten aanvaard:
 • zij leggen een certificaat voor van een opleiding Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een certificaat van volgende opleidingen:
  • niveau 5 van het Instituut voor Levende Talen – Leuven
  • niveau 5 van de Universiteit van Gent
  • niveau 5 van KUB/HUB (Brussel)
  • niveau 5 van de Universiteit van Antwerpen
  • richtgraad 3 van CVO
 • Indien de student een educatieve opleiding wenst te volgen in een traject van minder dan 90 studiepunten, is een certificaat vereist op het niveau C1 van het Europees referentiekader.

Taaltest CNAVT Educatief Startbekwaam B2 :

 • augustus 2023. Het inschrijvingsgeld bedraagt 115€.

Indien je hieraan wenst deel te nemen, graag een mailtje naar toelating@thomasmore.be

Language requirements for the English bachelor programmes

Click here for the language requirements for our English bachelor programmes