Taalvoorwaarden voor Nederlandstalige bacheloropleidingen

Kandidaat-studenten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap worden enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij bewijzen dat zij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs met succes in het Nederlands hebben afgelegd;
 • zij slagen voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Om dit aan te tonen worden bijvoorbeeld volgende attesten aanvaard:
  • attest PAT (profiel academische taalvaardigheid) van het CNaVT
  • Attest STRT (Educatief Startbekwaam) van het CNaVT
 • zij leggen een certificaat voor van een opleiding Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een certificaat van volgende opleidingen:
  • niveau 5 van het Instituut voor Levende Talen – Leuven
  • niveau 5 van de Universiteit van Gent
  • niveau 5 van KUB/HUB (Brussel)
  • niveau 5 van de Universiteit van Antwerpen
  • richtgraad 3 van CVO

Taaltest op woensdag 21 augustus 2019

Voor wie?

Studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding aan Thomas More en die niet aan de taalvoorwaarden voldoen.

Welke taaltest?

De test "Educatief Startbekwaam" (voorheen PTHO “Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs”) van het CNaVT.

Op de website www.cnavt.org is alle informatie te vinden over deze test: voorbereiding op het examen, voorbeelden, certificaat, …

Wanneer?

Woensdag 21 augustus 2019, vanaf 08u30 (kandidaten houden zich de hele dag beschikbaar)

Waar?

Campus Lier, Antwerpsestraat 99, 2500 Lier

Het examen heeft drie onderdelen en neemt ongeveer 3,5 uur in beslag (pauzes niet meegerekend).

Hoe inschrijven?

Uitsluitend via mail aan toelating@thomasmore.be:

Uiterste inschrijvingsdatum: 14 augustus 2019

Examengeld

Het examengeld bedraagt 75 euro en dient uiterlijk 14 augustus 2019 betaald te zijn (bankgegevens op inschrijvingsformulier).

Language requirements for the English bachelor programmes

Click here for the language requirements for our English bachelor programmes