Studiegeld internationale studenten in Nederlandstalige bacheloropleidingen

Het studiegeld voor studenten van buiten de Europese Economische Ruimte die in België verblijven omwille van hun studie, bestaat uit een vast deel van €900 en een variabel deel van €47,5 per studiepunt.