Eerste inschrijving bij Thomas More

Het is beslist! Je wilt je (her)inschrijven voor een graduaat, bachelor, banaba of postgraduaat. Super!

Klik hieronder eerst door op je toekomstige campus en maak een account bij de associatie KU Leuven. Laat ons weten wat je wil studeren, wie je bent èn hoe je eruitziet. De foto voor je studentenkaart is bij voorkeur in kleur met blanco achtergrond, zodat je gezicht goed herkenbaar is.

Via je account kan je de status van je inschrijvingsdossier helemaal opvolgen en kan je alle verplichte documenten zelf opladen. Alle attesten en documenten van je inschrijving krijg je per e-mail. Je studentenkaart wordt verzonden per post. De verwerking van de inschrijvingen start pas eind juni. Nog even wachten dus op je nieuwe pasje! De inschrijvingstoepassing werkt het beste in Google Chrome of Firefox.

Start je inschrijving voor academiejaar 2023-2024 hier:

Jij wil gaan studeren in ...

Hulp nodig bij je inschrijving?

Contacteer de medewerkers van de studentenadministratie van je campus. Zet duidelijk je probleem of vraag in je e-mail en voeg eventuele printscreens/foto's toe. Laat ook je telefoonnummer achter zodat een collega je eventueel per telefoon kan verder helpen bij je inschrijving.

Volgende documenten worden tijdens de inschrijving opgevraagd:

  • je identiteitskaart
  • je pasfoto 
  • je diploma secundair onderwijs of een bewijs van deelname aan de bijzondere toelatingsprocedure
  • het bewijs van toekenning voor studietoelage (indien van toepassing)
  • specifiek voor lerarenopleiding: bewijs van deelname aan de starttoets lerarenopleiding (indien van toepassing)
  • specifiek voor educatieve graduaten: attest van nuttige beroepservaring (te downloaden in stap één van de online inschrijvingstool)

Student Lerarenopleiding?

Verminderd studiegeld?

  • een bewijsstuk van je studietoelage van vorig academiejaar

Geen diploma secundair onderwijs?

Nederlands diploma?

Buitenlands diploma?

Behaalde je jouw diploma voor 2000?

  • een kopie van je diploma secundair onderwijs, als je voor een graduaatsopleiding of bacheloropleiding inschrijft
  • een kopie van je diploma hoger onderwijs als je voor een banaba of postgraduaat inschrijft