Bijzondere toelatingsprocedure voor bacheloropleidingen

Als je niet beschikt over het vereiste diploma, kun je eventueel toegelaten worden tot een bacheloropleiding als je slaagt via een bijzondere toelatingsprocedure. Je komt in aanmerking voor deze procedure als je op 31 december van het eerstvolgende academiejaar de leeftijd van 21 jaar hebt bereikt.

Kandidaten met een niet-EER-nationaliteit die tijdelijk als student in België willen verblijven, komen niet in aanmerking voor deze procedure.

De deelname aan het toelatingsonderzoek is gratis. Je start de bijzondere toelatingsprocedure via het formulier op deze link

Het volledig aanvraagdossier moet ten minste drie werkdagen voor de zitting in het bezit zijn van de hogeschool. Als je dossier aanvaard wordt, ontvang je van de toelatingscommissie een officiële uitnodiging. De commissie kan je ook bijkomende testen opleggen. De zittingen worden georganiseerd op de campus in Lier (Antwerpsestraat 99, 2500 Lier). Kandidaten houden zich de hele dag beschikbaar. In de voormiddag leg je een schriftelijke test af. Er wordt gepeild naar je studeervermogen, de test is daarom niet vakgebonden. Als je voldoende scoort op de test, word je in de namiddag geïnterviewd door de commissie.

Datum van de toelatingscommissie:

  • 20 januari 2023
  • 25 mei 2023

Je kunt maar één keer per academie jaar een aanvraag indienen bij een instelling van de Associatie KU Leuven.

Thomas More erkent eveneens een toelatingsbewijs van een andere Vlaamse instelling voor hoger onderwijs. Zij gelden als voldoende voor een toelating voor een professionele bachelor van Thomas More.