Diplomavoorwaarden voor graduaatsopleidingen

Vlaams diploma of getuigschrift

Je wordt tot een graduaatsopleiding toegelaten als je beschikt over één van deze diploma's of getuigschriften: 

  1. een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van BSO, dat minstens 3 jaar behaald is;
  2. een Vlaams diploma van het secundair onderwijs
  3. een Vlaams diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
  4. een Vlaams diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid
  5. een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (hbo5)
  6. een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de categorieën wordt erkend

Nederlands diploma of getuigschrift

Je wordt rechtstreeks tot een graduaatsopleiding van Thomas More toegelaten als je beschikt over één van deze diploma's of attesten:

  • een VWO-diploma
  • een diploma MBO-4

Je hebt geen toelatingsbrief nodig. Breng je diploma mee om je dossier te vervolledigen (stap 2 van je inschrijving).

Buitenlands diploma of getuigschrift

  • Heb je een diploma van een land binnen de Raad van Europa, dan word je toegelaten als je kunt aantonen dat je in het land waar je het diploma behaalde, aan een vergelijkbare studie hoger onderwijs zou kunnen beginnen.
  • Heb je een diploma van een land buiten de Raad van Europa, dan kan je toelating afhankelijk zijn van een bijkomende toetsing.

Je hebt een toelatingsbrief nodig om te kunnen inschrijven. Deze kan je aanvragen via dit online formulier. Heb je nog vragen? Contacteer toelating@thomasmore.be.

Bijzondere toelatingsprocedure

Indien je minder dan 3 jaar geleden het getuigschrift behaalde van 6BSO (tweede jaar van de derde graad) of indien je om een andere reden niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarde, kun je toelating aanvragen via een bijzondere toelatingsprocedure voor graduaatsopleidingen.