Diplomavoorwaarden voor graduaatsopleidingen

Diploma of getuigschrift

Je wordt tot een graduaatsopleiding toegelaten als je beschikt over één van deze diploma's of getuigschriften:

 1.  een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van BSO, dat minstens 3 jaar behaald is
 2. een Vlaams diploma van het secundair onderwijs
 3. een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie van minimaal 900 lestijden
 4. een certificaat van een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs van minimaal 900 lestijden
 5. een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (hbo5)
 6. een diploma van bachelor of master
 7. een ouder Vlaams studiebewijs dat volgens de Vlaamse Overheid overeenstemt met één van deze studiebewijzen
 8. een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de categorieën wordt erkend
 9. Als je voor het Educatief graduaat secundair onderwijs wil inschrijven, moet je bovendien minstens drie jaar relevante beroepservaring kunnen voorleggen. Daarvoor breng je arbeidsattesten van je werkgever(s) mee naar het intakegesprek. We helpen je daarna met de verdere afhandeling. 

Je kan je hier inschrijven: www.thomasmore.be/inschrijven

Nederlands diploma of getuigschrift

Je wordt rechtstreeks tot een graduaatsopleiding van Thomas More toegelaten als je beschikt over één van deze diploma's of attesten:

 • een VWO-diploma
 • een HAVO-diploma, indien je in Nederland gedomicilieerd bent
 • een diploma MBO-4

Je hebt geen toelatingsbrief nodig.

Je kan je hier inschrijven: www.thomasmore.be/inschrijven

Diploma/getuigschrift van buiten Vlaanderen of Nederland? 

 • Heb je een diploma van een land binnen de Raad van Europa, dan word je toegelaten als je kunt aantonen dat je in het land waar je het diploma behaalde, aan een vergelijkbare studie hoger onderwijs zou kunnen beginnen.
 • Heb je een diploma van een land buiten de Raad van Europa, dan kan je toelating afhankelijk zijn van een bijkomende toetsing.
 • Je moet ook kunnen aantonen dat je voldoet aan de taal- en/of andere toelatingsvoorwaarden.

Je hebt een toelatingsbrief nodig om te kunnen inschrijven, deze kan je aanvragen door de volgende stappen te doorlopen:

Voor je begint (dit is ENKEL voor studenten met een diploma van buiten Vlaanderen of Nederland)

Download eerst de handleiding. Deze heb je ècht nodig om je door het aanvraagproces te loodsen 😊 

Download de handleiding

STAP 1 | Maak je account aan

Klik op deze link om een account aan te maken

STAP 2 | Start je aanvraag door de campus te selecteren waar je wil gaan studeren

Na het kiezen van je campus zal je eerst moeten inloggen met je pas aangemaakte account.

Kies de campus waar je wil gaan studeren om de toelating aan te vragen: 

Heb je nog vragen? Contacteer toelating@thomasmore.be.

Bijzondere toelatingsprocedure

Indien je minder dan 3 jaar geleden het getuigschrift behaalde van 6BSO (tweede jaar van de derde graad) of indien je om een andere reden niet voldoet aan de toelatingsvoorwaarde, kun je toelating aanvragen via een bijzondere toelatingsprocedure voor graduaatsopleidingen.