Diplomavoorwaarden voor bacheloropleidingen

Vlaams diploma of getuigschrift

Je wordt tot een bacheloropleiding toegelaten als je beschikt over één van deze diploma's of getuigschriften: 

 1. een Vlaams diploma van het secundair onderwijs
 2. een Vlaams diploma van het hoger onderwijs van het korte type met volledig leerplan
 3. een Vlaams diploma van het hoger onderwijs voor sociale promotie, met uitzondering van het getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid
 4. een diploma of certificaat, uitgereikt in het kader van het hoger beroepsonderwijs (hbo5)
 5. een diploma of getuigschrift dat bij of krachtens een wet, decreet, Europese richtlijn of een andere internationale overeenkomst als gelijkwaardig met de diploma's uit de categorieën wordt erkend

Nederlands diploma of getuigschrift

Je wordt rechtstreeks tot een bacheloropleiding van Thomas More toegelaten als je beschikt over één van deze diploma's of attesten:

 • een VWO-diploma
 • een HAVO-diploma met attest van een met succes afgerond propedeusejaar
 • een diploma MBO-4

Je hebt geen toelatingsbrief nodig. Breng je diploma mee om je dossier te vervolledigen (stap 2 van je inschrijving).

Buitenlands diploma of getuigschrift

 • Heb je een diploma van een land binnen de Raad van Europa, dan word je toegelaten als je kunt aantonen dat je in het land waar je het diploma behaalde, aan een vergelijkbare studie hoger onderwijs zou kunnen beginnen.
 • Heb je een diploma van een land buiten de Raad van Europa, dan kan je toelating afhankelijk zijn van een bijkomende toetsing.
 • Je moet ook kunnen aantonen dat je voldoet aan de taal- en/of andere toelatingsvoorwaarden.

Je hebt een toelatingsbrief nodig om te kunnen inschrijven. Deze kan je aanvragen via dit online formulier.
Heb je nog vragen? Contacteer toelating@thomasmore.be.

Bijzondere toelatingsprocedure

Indien je geen Vlaams of Nederlands diploma hebt dat toegang verleent tot de professionele bachelor, kan je eventueel toch nog toegelaten worden tot een bacheloropleiding als je slaagt via een bijzondere toelatingsprocedure.