Bijkomende voorwaarde voor de educatieve graduaatsopleiding voor secundair onderwijs

Om in te schrijven voor het Educatief Graduaat Secundair Onderwijs moet je ook minstens drie jaar nuttige beroepservaring kunnen aantonen in het technisch of praktisch vak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wil bekomen. Daarvoor breng je arbeidsattesten van je werkgever(s) mee naar het intakegesprek. We helpen je daarna met de verdere afhandeling.