Betalen van het studiegeld

Eerste factuur

Wanneer je naar de campus komt om je inschrijving te voltooien, krijg je een factuur voor het bedrag van het vaste deel. Dit is €110,8 voor een beursstudent en €242,8 voor de andere studenten. Je moet ter plaatse niets betalen, je schrijft het bedrag later over. 

Schrijf je volledig online in dan wordt deze factuur opgestuurd.

Bij studenten die zich inschrijven voor een examencontract, bedraagt het vaste deel €110,8. Bovenop dit bedrag wordt €50 aangerekend voor het gebruik van Canvas, onze digitale leeromgeving.

Tweede factuur

Vanaf begin september stel je je studiepakket samen en bepaal je hoeveel studiepunten je opneemt. Zodra je studiepakket is goedgekeurd, krijg je een tweede factuur voor het variabele deel. Deze factuur wordt naar je Thomas More-mailadres gestuurd. Voor opleidingsonderdelen waarvoor je bent vrijgesteld, betaal je uiteraard niet. 

Beursstudenten betalen alleen het vaste deel en krijgen dus geen tweede factuur.

Belangrijk

  • Schrijf het studiegeld alleen over op het rekeningnummer dat op de factuur vermeld staat
  • Vermeld altijd de gestructureerde mededeling

Gespreid betalen

Thomas More biedt de mogelijkheid om de tweede factuur in 2 of 3 keer te betalen. Zo worden de lasten in het begin van het academiejaar gespreid over verschillende maanden. Via een standaard spreidingsplan kan je het betalen van het variabel studiegeld over maximaal 3 termijnen spreiden. Hier vind je de link naar het standaard spreidingsplan.

Biedt het standaard spreidingsplan geen oplossing?

Bij financiële moeilijkheden kan je best zo snel mogelijk contact opnemen met de dienst Studentenvoorzieningen. Een studentenbegeleider gaat samen met jou op zoek naar mogelijke oplossingen. 

Opleidingscheques

Thomas More is een erkende opleidingsverstrekker. Onder zeer specifieke voorwaarden kan je bepaalde studiekosten, waaronder de vaste en variabele kost van het studiegeld, nog betalen met opleidingscheques. Let erop dat je bij de aankoop van je opleidingscheques rekening houdt met het bedrag van deze studiekosten. Je vindt hierover meer informatie op de website van de Vlaamse Overheid.

Je kan het vaste en variabele deel van het studiegeld voor onze graduaatsopleidingen, professionele bachelors en onze bachelor-na-bacheloropleidingen met opleidingscheques betalen. Voor de postgraduaten en permanente vorming geldt dit in principe niet. Je neemt voor deze opleidingen best contact op met de opleidingsmanager.