Implementatie van de SDG’s bij lokale KMO’s in de regio Mechelen

Met het onderzoeksproject 'duurzame circulaire economie' wil Thomas More lokale KMO’s in de regio Mechelen ondersteunen bij het leren over en implementeren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties vanuit een strategisch-maatschappelijk perspectief.

Transformatief leren en doen

KMO’s kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Dit impli­ceert wel dat zij zich vanuit hun maatschappelijke verantwoordelijkheid dienen te (her)oriënteren naar deze doelen. Hiervoor zijn nieuwe, duurzame businessmodellen en een geïntegreerde SDG-benadering essentieel.

Veel ondernemingen worden echter overspoeld met buzzwords rond duurzaamheid en circulariteit, met scherpere wetgeving en hoge verwachtingen van de consumenten. Hierdoor zien zij door de bomen het bos niet meer, waardoor weinig kleine initiatieven op poten worden gezet.

Vertrekkend vanuit deze vaststelling startten wij het project ‘duurzame circulaire economie’. In samenwerking met VOKA en een twaalftal KMO’s uit de regio Mechelen hebben we een ‘lerend netwerk’ opgezet. Tijdens bijeenkomsten worden thema’s aangesneden als SDG’s begrijpen en prioriteren, SDG’s integreren in de kernprocessen van de organisatie en communicatie over deze duurzaamheidsacties. Tegelijkertijd is er ruimte voor het uitwisselen van best practices, bezorgdheden en opportuniteiten.

Doelstelling 

Dit project wil bijdragen aan de transitie van de lokale economie en haar stakeholders naar een duurzame circulaire vorm van ondernemen. Het wil lokale KMO’s in de regio Mechelen ondersteunen bij het samen leren over en implementeren van de SDG’s vanuit een strategisch-maatschappelijk perspectief, door het ontwikkelen van een instrument (een handleiding in de vorm van een stappenplan). Gezien het maatschappelijk-strategisch perspectief besteden we bijzondere aandacht aan duurzame businessmodellen en de integratie van de SDG’s.

Resultaten

Op basis van de identificatie en analyse van verschillende duurzaamheidsinstrumenten (o.a. UN Global Compact SDG Compass, VOKA-Roadmap en duurzaamheidscharter, CIFAL-methode, Sustenuto-tool) willen we komen tot een concreet en werkbaar gevalideerd instrument.
De resultaten zullen gepubliceerd worden in vakbladen en wetenschappelijke journals en gedeeld worden via workshops, groepssessies en 1-op-1-begeleiding. Daarnaast is het de bedoeling om de verworven kennis te integreren in de opleiding en in toekomstig onderzoek, om uiteindelijk te komen tot een toekomstige expertisecel rond duurzaam ondernemen. 

Projectmedewerkers

Partners

  • Stad Mechelen, project Circulaire Economie
  • VOKA
  • 12-tal KMO’s regio Mechelen

Timing

Dit onderzoeksproject loopt van september 2019 tot september 2021.