Immersive technology in healthcare training

Met dit project willen we de samenwerking tussen Vlaamse zorg- en welzijnsinstellingen en technologische bedrijven bevorderen. Wil je de competenties van de zorgverlener door middel van training versterken en optimaliseren? En lijkt het gebruik van immersieve technologie, zoals virtual reality, augmented reality of mixed reality je daar wel iets voor? Dan is dit project iets voor jou.

Toekomstgerichte competenties van zorgpersoneel versterken met immersieve technologie

Immersieve technologie

Immersieve technologie zorgt voor een gevoel van onderdompeling (immersie) in een kunstmatige omgeving die de werkelijke omgeving vervangt of aanpast. Zo kunnen gebruikers een training volgen in allerhande nieuw gecreëerde situaties.                                     

We geven je even enkele voorbeelden van mogelijke toepassingen waar immersieve technologie een meerwaarde kan bieden voor training in de zorg.

Praktijkvoorbeelden

XR-technologie en wondzorg

Pascal werkt als thuisverpleegkundige en komt in uiteenlopende zorgsituaties terecht. Al enige tijd merkt Pascal dat veel patiënten nood hebben aan wondzorg en dat deze zorg alsmaar complexer wordt. Pascal stelt vast dat haar kennis en handelingen niet meer up-to-date zijn om met deze veranderingen om te gaan.

Ze geeft dit aan in het team, waarop de thuiszorgorganisatie een augmented reality (AR) bril aanbiedt aan Pascal waarmee wondzorg geoefend kan worden samen met collega’s of alleen. Met deze AR bril kan elke wond gesimuleerd worden op een lichaamsdeel van een simulatiepop of een collega waar daadwerkelijk wondzorg op moet worden toegepast. Pascal is opgelucht omdat ze met de drukke werkweek weinig tijd heeft om op locatie een praktische bijscholing te volgen en vindt het fijn om de handeling ook te kunnen uitvoeren in een veilige (leer)omgeving zonder risico voor de patiënt. 

XR-technologie en agressie

Yael is een zorgmedewerker die al jaren graag werkt in de residentiële zorg. De laatste jaren ervaart Yael een sterke toename van grensoverschrijdend gedrag en agressie-incidenten tijdens het werk. Eerst dacht Yael dat dit bij het werk hoorde, maar vrienden uit ander zorgsectoren ervaren hetzelfde en gaven aan dat dit ook bij hen steeds erger wordt. Yael vindt het steeds moeilijker om met deze agressie om te gaan en ziet ook dat collega’s het werk verlaten om deze reden. De organisatie van Yael biedt een virtual reality (VR) applicatie aan waardoor Yael leert in een veilige virtuele wereld met agressie om te gaan door de-escalerend en preventief te werken. Hij krijgt bovendien meer inzicht in de oorzaken van agressief gedrag en in zijn eigen emotionele en lichamelijke reacties. Yael en zijn collega’s trainen regelmatig met de VR applicatie om interventietechnieken veilig te kunnen oefenen.

XR-technologie en klinisch redeneren 

Lenny is een 55-jarige ziekenhuis verpleegkundige op de gastroenterologische chirurgie. Lenny heeft het moeilijk om de snel opvolgende nieuwigheden toe te passen in het werk (nieuwe VAC pompen, nieuwe protocollen rond decubitus,..) en met de hedendaagse diversiteit aan patiënteninstroom. Lenny’s werkgever biedt wel presentaties aan over de nieuwigheden en communiceert ook duidelijk over de nieuwe protocollen. Echter vindt Lenny het moeilijk om deze theorie zonder dit eerst te oefenen tot uitvoering te brengen in de praktijk. Zijn leidinggevenden hebben voorgesteld om een VR toepassing ‘klinisch redeneren bij complexe casussen’ te volgen. Er wordt getraind met virtuele patiënten die de complexiteit en diversiteit van de huidige zorgvrager weerspiegelen.

De ene dag traint Lenny met virtuele patiënten die een uitdagend klinisch beeld vertonen om de klinische redeneervaardigheden te oefenen, de andere dag met cultureel diverse virtuele patiënten om zijn communicatievaardigheden beter af te stemmen op de patiënt. Lenny voelt zich terug als een vis in het water. Dit weerspiegelt zich dan ook in de kwaliteit en diepgang van zijn dagelijkse zorg.

We want you!

We zijn op zoek naar de volgende bedrijven en organisaties om deel te nemen aan de begeleidingsgroep:

 • Producenten van immersieve technologieën en softwareontwikkelaars                
  Producenten van immersieve technologieën en de softwareontwikkelaars die sterk inzetten op technologische Research & Development, waaronder virtual reality, augmented reality en 360° video. Heb je interesse in gezondheidszorg en gerelateerde opleidingen, maar heb je er weinig ervaring mee? Dan helpt dit project je aan relevante kennis en/of connecties.
 • Organisaties binnen de brede welzijns- en gezondheidszorg
  Organisaties binnen welzijn en de brede gezondheidszorg die zorgvragers ondersteunen. Wil je ontdekken op welke manier immersieve technologie kan helpen om de competenties van je personeel te versterken? Dan biedt dit project je de kans om eerste ervaringen hiermee op te doen.
 • Bedrijven die instaan voor training en bijscholing van zorgpersoneel.
  Wil jij inzichten in deze innovatieve manier van training en bijscholing, en wil je ontdekken of dit een meerwaarde heeft voor het huidige aanbod voor zorgpersoneel? Dan biedt dit project je de mogelijkheid om er kennis mee te maken en ervaring mee op te doen. 
   

Schrijf je hier in voor de begeleidingsgroep!

What's in it for you?

Als lid van de begeleidingsgroep heb je de volgende voordelen:

 • Op de eerste rij bij het uitwerken van dit project
 • Als eerste toegang tot de resultaten
 • Mogelijkheid tot netwerken met experten en KMO’s
 • Mee richting geven aan het project
 • Mogelijkheid tot het aanbrengen en uitwerken van specifieke cases
 • Wakend oog op de relevantie binnen jouw sector
 • Visibiliteit op website, rapporten, persmededelingen,…. en op het afsluitend KMO-event

Schrijf je daarom snel hier in om deel te nemen aan de begeleidingsgroep!

Wat is TETRA?                

TETRA is een programma van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) voor praktijkgericht onderzoek door hogescholen en geïntegreerde opleidingen in de universiteiten voor ondernemingen en non-profitorganisaties. Het project Immersive Technology in Healthcare Training houdt rekening met het werkveld en wordt bijgestuurd door een begeleidingsgroep van bedrijven en organisaties. Meer info vind je hier.

VLAIO vraagt dat bedrijven uit de begeleidingsgroep het project voor een klein deel mee financieren. Op die manier kunnen we de gedragenheid van de resultaten verzekeren. Het bedrag is in functie van het type bedrijf of organisatie en hangt ook af van de gewenste visibiliteit op de momenten van kennisdeling en van de deelname in een pilootproject. De omvang van de financiële deelname bedraagt tussen €1.000 en €10.000. De bijdrage kan vergoed worden via betaling, maar kan ook via het ter beschikking stellen van expertise, infrastructuur of technologie met een bepaalde waarde (die niet gefactureerd wordt). Die bijdrage treedt pas in voege bij finale goedkeuring van het project door het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Indien u niet tot de doelgroep behoort (bv. als overheid, als onderwijsinstelling, …), kan u het project opvolgen als waarnemer.

Nog vragen?

Neem dan zeker contact op met de projectcoördinator Wessel van de Veerdonk
Stuur gerust een e-mail via Wessel.vandeveerdonk@thomasmore.be
 

Wessel van de Veerdonk
Onderzoekscoördinator Toegankelijke Zorg
T +32 (0)485 15 60 36