Stefanus

Het bisdom Antwerpen telt 306 parochies. De lokale parochie (dekanale vzw) bezit vaak meerdere gebouwen: kerken, kapellen, parochiecentra, scholen, lokalen van jeugdbewegingen … Vandaag is dit patrimonium vaak een bron van kopzorgen:

  • Heel wat van deze gebouwen, zeker in de Kempen en het voorstedelijke gebied, lopen leeg en moeten op zoek naar een andere bestemming; 
  • Vrijwilligers (die zich vaak meer dan 50 jaar hebben ingezet voor 'hun' parochie) worden te oud en willen hun beheerstaken overdragen. Maar aan wie? Vaak zijn er geen opvolgers;
  • Het patrimonium is verouderd en in slechte staat. Om de gebouwen in te kunnen blijven gebruiken, dringen investeringen zich op. Helaas ontbreekt het de meeste decanale vzw's aan investeringspolitiek én de nodige financiële middelen; 

Een hele uitdaging, maar ook een grote opportuniteit. Hoe kunnen deze - vaak centraal gelegen - gebouwen een andere bestemming krijgen? 

Er zijn heel wat lokale verenigingen (vzw's, buurtcomités, organisaties…) op zoek naar een betaalbaar, goed bereikbaar onderdak, liefst nog met een aantal gemeenschappelijk faciliteiten. Werknemers en werkgevers die de files willen vermijden, zoeken vlot bereikbare co-working spaces. Er is vraag naar meer ontmoetingsplekken. Naar betaalbare wooneenheden... Heel wat kansen, op korte en op lange termijn. 

In het bisdom Antwerpen werd heel specifiek voor de toekomst van haar patrimonium de vzw Stefanus opgericht. Voorzitter is Tom Schellekens, die niet alleen actief is binnen het bisdom Antwerpen, maar ook als docent verbonden is aan onze hogeschool. Thomas More werd partner van de vzw Stefanus. 

De uitdaging van vzw Stefanus voor onze honours studenten?

Wat kan vandaag al een nieuwe invulling zijn van de niet-beschermde gebouwen in eigendom van de kerk?  Welke maatschappelijke uitdagingen van vandaag kunnen met het nieuwe concept opgelost worden? Hoe kan je dit concept betaalbaar uitbouwen? Hoe zet je het in de markt? Wat zijn kansen op langere termijn? Kan je een plan van aanpak uittekenen dat in verschillende parochies uitgerold kan worden? Altijd vertrekkende vanuit één of meerdere lokale gemeenschappen waar je als student deel van uitmaakt. Wat betekent dit concreet voor Turnhout, Geel of Edegem?