More Micro Forests

THOMAS MORE EN STAD TURNHOUT PLANTEN EERSTE MINIBOS IN TURNHOUT

UPDATE! Plantdagen werden al tweemaal uitgesteld wegens vrieskou en te nat.

Derde keer, goede keer: nieuwe plantdag op 17 maart van 13.00 tot 18.00u.

Dan planten Stad Turnhout en Thomas More een eerste minibos in Turnhout dankzij de steun van BePlanet.

Adopteer een stukje bos via deze link: https://tinyurl.com/MMFTurnhout

In november van 2021 plantten studenten al een eerste microforest of minibos op Campus Geel van Thomas More Hogeschool. Via een campagne zochten ze een adoptieouder voor elke boom. Nu wil Thomas More samen met het stadsbestuur van Turnhout meer groen in de stad door het aanplanten en onderhouden van minibosjes. Dat willen ze graag realiseren samen met burgers, buurten en scholen.

Wat is een microforest eigenlijk?

Een 'microforest' is een kleine groene superlong die koolstof opvangt, zuurstof produceert, fijnstof filtert en neerslag opslaat en zo bijdraagt aan een beter klimaat, elk jaar een beetje meer.

'Een bos vormen vraagt normaal veel tijd. Tweehonderd jaar duurt het voor een bos volgroeid is. Door gebruik te maken van een variatie van inheemse soorten, aangepast aan grond en klimaat, kan men dat groeiproces tot tienmaal versnellen. Deze aanpak verbetert niet enkel de groei maar doet ook de biodiversiteit toenemen in het bos en in de omgeving ervan.

Op een oppervlakte van 200 m2 worden 600 bomen geplant. Dat is te vergelijken met de grootte van een tennisveld. Zo ontvangt het minibos enorm veel licht langs de randen. Dit heeft een rechtstreeks effect op de ontwikkeling en de biodiversiteit. Dankzij de kleine oppervlakte kan een minibos makkelijk ingeplant worden in de stad. Inwoners kunnen zo genieten van een betere luchtkwaliteit en een koelend effect in de zomer.'

Verbondenheid

Ook belangrijk natuurlijk is dat het hele project waarbij burgers, sympathisanten en bedrijven hun eigen stukje bos kunnen adopteren, bewustwording en verbondenheid creëert. Daarnaast kunnen burgers zich engageren om het bosje mee te onderhouden en te monitoren. Het microforestproject is dus ook een onderdeel van de vergroening die de stad heeft ingezet.

Stijn Coenen boom

MMF: The orgin story

Akira Miyawaki

De Microforests van de Thomas More Hogeschool zijn gebaseerd op de Tiny Urban Forests van de Japanse botanist Akira Miyawaki. Op die manier kan je op een relatief kleine oppervlakte (+- 200m²) een grote CO2-buffercapaciteit aan te leggen. De bomen worden veel dichter opeen geplant (3 bomen/m²) dan in een traditioneel bos. Dit zorgt ervoor dat de bomen een snellere hoogtegroei kennen om steeds licht te blijven krijgen. Deze hogere dichtheid zorgt er ook voor dat het microklimaat in deze bossen optimaal is voor insecten en andere kleine dieren waardoor de biodiversiteit tot wel 20 keer hoger kan zijn! Alle andere voordelen van bossen zoals waterberging en het brengen van rust blijven eveneens aanwezig.

ICE Honours

Tijdens het AJ2020-2021 wouden Elise Verstappen, Wietse Elsen en Charlotte Ramaekers - enkele van de ICE Honours studenten - een impact creëren die zeer dichtbij huis lag. Op slechts enkele maanden zijn de studenten erin geslaagd een hele hogeschool in beweging te brengen voor een groenere toekomst. Er werd een pilootproject opgestart op het terrein van de Thomas More campus Geel. Ondertussen zijn er ook plannen om een tweede bos te planten op een locatie in Turnhout. (zie MMF: Locaties)

Bomen planten

MMF: Locaties

Geel

Door een nauwe samenwerking tussen de docenten en studenten van de richtingen Agro- en Biotechnologie en Organisatie & Management werd het bos in november 2021 werkelijkheid. Een heus microforest van 600 bomen op een oppervlakte van 200m². Het pilootproject is meteen ook het boegbeeld voor Thomas More in de vorm van de halfopen O uit het logo.

Turnhout

Na een succesvol pilootproject op campus Geel werd al snel besloten een locatie te vinden in Turnhout, zodat samen met het stadsbestuur een microforest zijn thuis kan vinden in de stad waar het oorspronkelijk bedoeld was. De locatie is het pleintje aan de Beemdenstraat. 

Steun het initiatief

Begint het bij jou ook te kriebelen om dit project te steunen na het lezen van al die boeiende informatie? Dat kan! Zoals hierboven reeds vermeld komt er in de nabije toekomst een tweede bos bij in Turnhout. Tijdens de voorbereidingen, de plantdag én erna is het steeds “all hands on deck”. Hieronder volgen enkele opties om het project (financieel) te steunen:

  • Kom helpen planten op de plantdag zelf (in de lente; de datum wordt nog meegedeeld)
  • Adopteer een stukje bos via deze link: https://tinyurl.com/MMFTurnhout
  • Geef je op als vrijwilliger om het bosje mee te onderhouden
Hilde Vandenhoudt
Coordinator MMF Turnhout
T 0493662584
Tine Potters
Lector