LEF lab | TMK: Z15305 - TMMA: YR0645 | 6STP | NL

In een multidisciplinair team ga je aan de slag met een innovatieve uitdaging van een externe opdrachtgever. Je doorgrondt het probleem, brainstormt en maakt kritische analyses om op het einde van de rit tot een concrete oplossing of prototype te komen. Je maakt kennis met relevante methodieken als design thinking & business model canvas.

Wat

Na de samenstelling van de multidisciplinaire teams ga je onmiddellijk aan de slag met jouw opdrachtgever en de LEF-Lab coaches. Je werkt een eigen innovatief idee uit tot een volwaardig prototype, dat je tijdens een pitchmoment aan een professionele jury voorstelt. 
Er zijn 4 verplichte workshops. Elke week ga je met je team aan de slag en krijg je professionele coaching. Alle sessies gaan door op dinsdagavonden.

Doelstellingen

Je handelt ondernemend (creatief, innoverend, plannen/organiseren, neemt berekende risico’s…), door een eigen idee om te zetten in de praktijk.
Je past de design thinking methodiek toe om tot een innovatieve oplossing te komen.
Je werkt efficiënt en doeltreffend samen in een multidisciplinair team in functie van een opdracht voor een klant. 
Je komt tot een werkbaar en onderbouwd eindresultaat.

Inhoud voor Mechelen

1. mARTa als kloppend hart van de Heihoek in Mechelen* 


*mARTa is een ontwijde kerk die wordt omgebouwd tot een buurt-cultuurcentrum in de wijk Heihoek in Mechelen.

We willen van mARTa terug het kloppend hart van de wijk maken. Een open huis dat inclusief is, waar elke Mechelaar zich thuis voelt, en tegelijkertijd ook kunst en cultuur ademt. Hoe zorg je voor een succesvol verdienmodel voor dit cultuurhuis zonder de laagdrempelige werking uit het oog te verliezen? Welk businessmodel is hiervoor nodig? Hoe geef je de missie en visie van dit huis vorm, zowel in het gebouw als in de bijhorende tuin? Hoe communiceer je het aanbod naar verschillende doelgroepen?

Opdrachtgever: Stad Mechelen

Voor studenten op campussen Mechelen, Antwerpen en De Nayer

2. Green office

Een Green Office is dé ontmoetings- en werkplek voor bruisende en gemotiveerde studenten, docenten en personeelsleden die zich samen binnen de hogeschool willen inzetten voor een duurzame toekomst. Dit vanuit de gedeelde rotsvaste overtuiging dat het altijd duurzamer kán en moet. Vanuit een erkende en zichtbare plek in de schoolstructuur slaan ze de handen in elkaar, ieder vanuit zijn/haar achtergrond of opleiding, om bewustzijn te creëren rond duurzaamheid binnen de hogeschool, maar uiteraard ook om vele concrete ideeën, campagnes en acties te bedenken en uit te werken. Wie binnen zijn stage of opleiding op zoek is naar een duurzame oplossing, kan aankloppen bij het Green Office. Wie zijn vaardigheden wil inzetten om onze school zelf te verduurzamen, is meer dan welkom. Wie een zot idee heeft om de ecologische voetafdruk drastisch te verkleinen en dat wil uittesten, die kan terecht bij het Green Office. 

DE UITDAGING
Maar hoe zou zo'n Green office er kunnen uitzien in ónze specifieke schoolwerking? Welke omkadering en steun zijn hiervoor noodzakelijk? Hoe trek je zo'n werking op gang binnen de school? Hoe bereiken we onze brede schoolpopulatie? Hoe kunnen we de wereld rond ons, ons werkveld en onze partners, meetrekken in onze verduurzamingsgoesting? Welke ideeën kunnen hier dan in uitgewerkt worden? Hoe zorg je voor het bestendigen van succesvolle, duurzame initiatieven die genomen werden door dit Green Office? En hoe brengen we ons duurzaam verhaal naar buiten?

WIE BEN JIJ?
Ben jij een kei in communicatie of organisatie met een groen hart? Sta je te springen om verschillende businessmodellen uit te proberen via dit Green Office? Weet je als geen ander hoe je een succesvol evenement op poten zet? Hoe je een doelpubliek aanspreekt en bereikt? Dan ben jij de geknipte persoon om het 11e Green Office in België (en 72ste wereldwijd!) mee vorm te geven, op maat van Thomas More. Met de steun van onze coaches en experten uit de internationale Green Office Movement ga je aan de slag om onze eigen Green Office met een TM-twist op poten te zetten. Doe jij mee? 

Voor studenten op campussen Mechelen, Antwerpen en De Nayer

 

Inhoud in de Kempen

1. Bouw mee aan de toekomst, met de “3D-Betonprinter” 

Uitdaging: opstart van een start-up rond de nieuwe technologie van de 3D-betonprinter 

 ’s Werelds grootste 3D-betonprinter krijgt dit semester een vaste plaats op de campus te Geel. Thomas More, dé pionier in 3D-betonprinten, is eigenaar geworden met de bedoeling de betonprinter ‘economisch’ te exploiteren (Business studenten) en tegelijkertijd technisch verder te perfectioneren en uit te breiden (Technologie studenten van Bouw, IT, Electromechanica, ...). Tijdens dit LEF-Lab gaan we de grondvesten van een Start-up leggen en worden verdere technische optimalisaties uitgevoerd om meerdere doelgroepen aan te spreken.
Bouw jij binnenkort je eigen huis met de 3D-Betonprinter van Thomas More? 

Alle studenten zijn welkom maar zéker hebben we nood aan studenten Technologie (Bouw, Elektromechanica, IT, ....) én studenten Business (B&O, Marketing, Event, Communicatie, Accountancy, ..) 

 

2. ‘Kraakvers’ van het veld, via de ‘ophaalhut’ op je bord  

Uitdaging: Opbouw van een ‘ophaalhut’ voor lokale biologische producten 

Kraakvers waardeert een hechte relatie met consuMensen. Zij werken samen met Natuurpunt, Velt, imkers, collega’s bioboeren, en startten in 2016 een ‘gemeenschapslandbouw’, onder het motto ‘rechtstreeks van het veld op uw bord’. 

De bedoeling is dat studenten Technologie (bouw, energiemanagement, electromechanica, IT, ...) effectief de ophaalhut (die in semester 1 volledig is ontworpen/uitgetekend) in semester 2 bouwen?
Samen, technologie/bouw- en business studenten, zoeken jullie naar de meest duurzame constructie, met een ecologisch ontwerp, moderne technologie en uitrusting op de meest geschikte locatie om van de ophaalhut (van de toekomst) een succes te maken.
Wat zal het ‘design’ van de ophaalhut worden? Hoe moet het interieur ingericht worden? Welk productaanbod kunnen we opnemen? Hoe kunnen we de ophaalhut bevoorraden met verse groenten, fruit, bloemen. Producten die al dan niet gekoeld moeten bewaard worden? Welke marketing moeten we drijven om de ophaalhut bekend te maken? En hoe kunnen we een fenomenaal openingsevenement organiseren? Antwoorden op al deze vragen moeten er liggen aan het eind van het project. 

Want jij eet toch ook graag verse groenten, rechtstreeks van het veld? 

Alle studenten zijn welkom maar zéker hebben we nood aan studenten Business (Winkel- en Retail, Marketing, Event, Communicatie, Supply chain, B&O, ...) én Technologie (Bouw, Energiemanagement, IT, Elektromechanica,  ....). 

 

3.‘Alarmfatigue !’ je wilt het als patient, als zorgverlener, niet meemaken  

Uitdaging: Hoe kunnen we de alarmrespons op acute ziekenhuisafdelingen verbeteren? 

Alarmfatigue wordt omschreven als een emotionele druk die ontstaat bij zorgverleners die worden blootgesteld aan diverse alarmen. Het is een veel voorkomend probleem op acute ziekenhuisafdelingen zoals spoedgevallen, intensieve zorgen (ICU), intensieve zorgen neonatologie (NICU) en operatiekamer (OK). De laatste jaren is het fenomeen sterk toegenomen omdat er steeds meer technologie wordt gebruikt in ziekenhuizen wat gepaard gaat met meer alarmen. Bij verpleegkundigen zorgt het grote aantal alarmen voor fysieke klachten als hoofdpijn en verminderd concentratievermogen. Alarmfatigue heeft hierdoor een rechtstreekse invloed op de patiëntveiligheid en zorgt voor een hogere mortaliteit. 
Uit literatuur blijkt dat de alarmrespons nog grote verbetermogelijkheden heeft. Dit komt mede doordat verpleegkundigen alarmen niet goed horen of moeilijk kunnen lokaliseren. 

Jullie als team studenten Healthcare en Technologie (IT, elektromechanica, ..) verkennen de problematiek en zoeken samen naar een innovatieve oplossing. 

Want niemand wil het slachtoffer zijn van ‘alarmfatigue’, toch? 

Alle studenten zijn welkom maar zéker hebben we nood aan studenten Technologie (Elektromechanica, IT, ....) én studenten Healthcare? 

 

Timing

Voor studenten uit Geel, Vorselaar, Turnhout en Lier

Semester 1 2022: 
Wekelijkse bijeenkomst (fysiek of online) van het multidisciplinair team, al dan niet olv de LEF-Lab coaches
4 overkoepelende sessies, telkens op dinsdagavond:

  • 27 september 2022: Design thinking
  • 18 oktober 2022: Business model canvas
  • 25 oktober 2022: Prototyping
  • 22 november 2022: Pitching

Opgelet, specifiek tijdstip en locatie wordt met de multidisciplinaire teams afgestemd.

Voor studenten uit Mechelen, De Nayer en Antwerpen

Semester 1 2022:

Wekelijkse bijeenkomst (fysiek of online) van het multidisciplinair team, al dan niet olv de LEF-Lab coaches
4 overkoepelende sessies, telkens op donderdagavond van 16 tot 18 uur

  • 29 september
  • 20 oktober
  • 27 oktober
  • 1 december 

Inschrijven

Klik hier

Marc Clerkx
T + 32 (0)496 24 39 08
Sarah Van Eynde
T +32 498 215574