Start-up bootcamp social and climate impact | TMK: Z25777 - TMMA: YR0643| 3 STP | ENG

Tackle social & climate change and conquer the world! During the Startup Bootcamp social and climate impact, you will be inspired by the Sustainable Development Goals of the United Nations (SDGs) and develop these into a sustainable business concept.

dries

(Dutch version below)

What

This is an elective course for all students who want to create social impact or tackle climate change.
The language of instruction is English, this opo is also offered to the international students of Star Track 
The Bootcamp is based on the methodology of the ClimateLaunchpad: Europe's largest cleantech business idea competition.
During this online business bootcamp, you will be coached by professionals and experts at two moments.
At the Final Pitch, you will present your business case in front of a professional jury.

Goals

You can translate the Sustainable Development Goals into a business concept
You investigate the problem with your target group and look for added value
You can determine the social and climate impact of your concept
You can make a market analysis
You can give a first indication of the financial situation of your concept
You can convince a jury of your concept/startup in a pitch

Content

Kickstart

We start with a team building to get to know each other better, so we can form ideal teams. After that, you will be inspired to transform the world by the Sustainable Development Goals of the United Nations.
 

Online Bootcamp social and climate impact

Module 1: Founders Dream: It all starts with a vision, an idea, a dream!
Module 2: The Deal: Can you explain what you are selling and to whom?
Module 3: Market Segmentation: Define the very first market you want to enter.
Module 4: Customer Value Proposition: It is crucial to really understand your customer and know what value you offer.
Module 5: Financials and Key Value Drivers: You build a financial tree to understand the profit potential and margins.
Module 6: Social and Climate Impact: What impact do you create in terms of social change or climate change? And are these changes sustainable in the long term, scalable and commercially viable?
Module 7: Competitive Advantage: Who is the competition? And how does your offer differ from that of the competition?
Module 8: Talking to Potential Customers: In order to validate your assumptions, you need to interact with your target group.
Module 9: Pitching

Two days of coaching

During these 2 days experts are available to listen and answer all your questions, so you are well prepared to present your business case during the Final Pitch.

Pitch Café

During a Pitch Café you will pitch your business case in front of a professional jury. This is the moment when experts in the field will judge your business case.

Who is it for?

Student-entrepreneurs or students with a strong motivation to tackle social and climate change and conquer the world.
Star Track students
No previous knowledge is required
Language of instruction: English
Restrictions: minimum of 15 participants

Timing

Kickstart: 11 October 2022 (from 9:00 am till 5:00 pm)
Online Bootcamp: October, November 2022
Coaching Days: 8 November and 6 December 2022 (from 9:00 till 11:00 am)
Final Pitch: 20 December 2022 (from 2:00 till 5:00 pm)

Register

Click

-------------------------------------------------------Nederlandse versie COIL-------------------------------------------------------------------

Wat

Dit is een keuzevak voor alle studenten die impact willen creëren op sociaal vlak of de klimaatverandering in de wereld willen aanpakken.
De voertaal is Engels want dit opo wordt ook aangeboden aan de internationale studenten van Star Track (link English version) 
Het Bootcamp zelf gebruikt de methodiek van het ClimateLaunchpad: de grootste Europese cleantech business idee competitie.
Tijdens dit online business bootcamp krijg je de kans om op 2 momenten gecoacht te worden door professionals en experten.
Op de Final Pitch presenteer je je business case voor een professionele jury.

Doelen

Je kan de Sustainable Development Goals vertalen in een businessconcept
Je onderzoekt het probleem bij je doelgroep en zoekt naar de toegevoegde waarde
Je kan de sociale en klimaat impact bepalen van je concept
Je kan een marktanalyse maken
Je kan een eerste indicatie meegeven over de financiële situatie van je concept
Je kan een jury van je concept/startup overtuigen in een pitch

Inhoud

Kickstart

We starten met een teambuilding om elkaar wat beter te leren kennen, waardoor we goede teams kunnen vormen. Daarna word je geïnspireerd om de wereld te transformeren door de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Online Bootcamp social and climate impact

Module 1: Founders Dream: Het begint allemaal met een visie, een idee, een droom!
Module 2: The Deal: Kan je uitleggen wat je verkoopt en aan wie?
Module 3: Market Segmentation: Definieer de allereerste markt die je wil betreden.
Module 4: Customer Value Proposition: Het is cruciaal om je klant echt te begrijpen en te weten welke waarde je aanbiedt.
Module 5: Financials and Key Value Drivers: Je bouwt een ‘financial tree’ om inzicht te krijgen in de winstmogelijkheden en marges.
Module 6: Social and Climate Impact: Welke impact creëer je op het vlak van sociale verandering of klimaatsverandering ? En zijn deze veranderingen duurzaam op lange termijn, schaalbaar én commercieel haalbaar?
Module 7: Competitive Advantage: Wie is de concurrentie? En hoe is jouw aanbod verschillend van dat van de concurrentie?
Module 8: Talking to Potential Customers: Om je veronderstellingen te kunnen valideren moet je met je doelgroep in interactie gaan.
Module 9: Pitching

Twee dagen coaching

In deze 2 dagen zijn experts beschikbaar om te luisteren en al je vragen te beantwoorden, zodat je goed voorbereid bent om je business case overtuigend te brengen tijdens de Final Pitch.

Pitch Café

Tijdens een Pitch Café zal je je businesscase voor een professionele jury pitchen. Dit is het moment waarop experts in het veld je businesscase zullen beoordelen.

Voor wie?

  • Studenten-ondernemers of studenten met een sterke motivatie om de sociale en klimaatveranderingen aan te pakken en de wereld te veroveren.
  • Star Track-studenten
  • Er is geen voorkennis vereist
  • Taal van het onderwijs: Engels

Beperkingen: minimaal 15 deelnemers

Timing

Kickstart: 11 oktober 2022 (van 9u tot 17u)
Online Bootcamp: oktober, november 2022
Coachingsdagen: 8 november en 6 december 2022 (van 9u tot 11u)
Finale Pitch: 20 december 2022 (van 14u tot 17u)

Inschrijven

Klik hier

Lucie Somers
Disruptive Tour Rwanda, Uganda
T 0493 65 96 25