Gidsen | Samen tegen eenzaamheid

In de periode 2019-2021 voerden we vanuit Thomas More Research [Mobilab & Care (Vonk3) en Creative and Innovative Business] een project uit om buurtgericht gezondheidsvaardigheden te versterken in de eerste lijn. We deden dat met financiële steun van het Fonds dr. Daniël De Coninck in samenwerking met eerstelijnszone Pallieterland. Tijdens ons project rolden we de methodiek HealthLi Buurtkompas uit, een co-creatieve aanpak, waarbij de naam afgeleid is van ‘Health Literacy’ (gezondheidsvaardigheden), buurtgericht werken en een navigatie-instrument. 

We schreven deze methodiek uit in een boek dat je bij Politeia kan aankopen. Meer informatie over het project kan je hier terugvinden of in de presentaties van onze slotavond van 7 september 2021:

  1. Inleiding
  2. Gezondheidsvaardigheden
  3. HealthLi Buurtkompas
  4. Gidsen samen tegen eenzaamheid
  5. Evaluatie en slot

Tijdens het project stelden we vast dat er een grote nood was om burgers, hulpverleners en organisaties te ondersteunen bij de aanpak van eenzaamheid. Waar vind je informatie hierover, bij wie kan je terecht voor een luisterend oor, advies, hulp, vorming, … ? En hoe kan je als organisatie bijdragen in de aanpak tegen eenzaamheid?

Zo ontwikkelden we in co-creatie met ervaringsdeskundigen, experten, verenigingen en organisaties drie gidsen samen tegen eenzaamheid:

inwoners

hulpverleners

organisaties

De gidsen zijn geanonimiseerd: we hebben lokale gegevens uit Pallieterland verwijderd. Maar je kan er makkelijk mee aan de slag door de contactgegevens van je eigen regio toe te voegen. Je mag dus deze gidsen kopiëren, aanvullen en aanpassen naar de noden en wensen van de eigen regio. We vragen je wel te verwijzen naar het originele exemplaar met de vermelding:

“Gids Samen tegen Eenzaamheid voor [doelgroep] van Thomas More Hogeschool, in samenwerking met eerstelijnszone Pallieterland is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GelijkDelen 4.0 Internationaal-licentie.” 
De voorwaarden van deze licentie vind je hier terug.

In de gids staan heel wat verwijzingen naar websites en organisaties. Het risico bestaat dat die wel eens snel niet meer up-to-date zouden kunnen zijn. Merk je zelf dat er een link niet meer werkt of er een foutje in zit, geef ons dan een seintje.

Contactgegevens: leen.haesaert@thomasmore.be of karolien.baldewijns@thomasmore.be

 

tekstballonnen

 

logo