Leraar Lichamelijke Opvoeding - Bewegingsrecreatie (verkort traject)

Verkort traject Lichamelijke opvoeding - Bewegingsrecreatie van de Educatieve bacheloropleiding Secundair Onderwijs

Location: Belgium - Turnhout - Campus Turnhout

In ultra-tempo over de lat!

 • Je hebt al een bachelor- of masterdiploma en je wil graag aan de slag als leraar LO
 • Je hebt al een diploma van leraar secundair onderwijs, maar je wil graag LO als bijkomend onderwijsvak?  
 • Jij wil kinderen en jongeren coachen en doen bewegen.   
 • In deze opleiding ontdek je de spelregels van pedagogie en didactiek.    
 • Je leert ook hoe je lesgeeft aan lagere school kinderen en jong volwassenen.   
 • Aan beweging geen gebrek. Wekelijks doe je ongeveer negen uur aan sport.  
 • Binnen bewegingsrecreatie specialiseer je jezelf in indoor & event, outdoor & event of individueel sportief talent.   
 • Er wachten je een heleboel stages in verschillende scholen.   
 • Je verkent zowel het basisonderwijs als het secundair onderwijs.  
 • Afgestudeerd? Je vindt zeker werk: in de onderwijs- en/of vrijetijdssector.   
 • Als je wil, kan je meteen aan de slag als leraar lichamelijke opvoeding.    
 • Je kan ook begeleider van groepslessen of animator worden.   

Follow us!Facebook Instagram

Scroll down for more information
Suzanne Van Praet
Suzanne Van Praet
Opleidingscoördinator - Studietrajectbegeleider
Voor je vragen over de opleiding, vrijstellingen, ISP, combinatie met topsport.
Katrien Thys
Katrien Thys
Stagecoördinator
Voor al je vragen over stages.

Eyecatchers

image.alt

Flexibele trajecten

Het standaardtraject duurt 1,5 jaar (voltijds traject) of 3 jaar (deeltijds traject) maar flexibiliteit staat voorop. Er is de mogelijkheid om je traject te vertragen of te switchen naar een ander gepast traject. Onze trajectbegeleiders ondersteunen je bij het keuzeproces.
Binnen het multicampusverhaal heb je de mogelijkheid om vakken te volgen op de campus van Geel of Vorselaar.

image.alt

Vergroot je jobkansen

Heb je al een lerarenopleiding achter de rug? Dan breid je je onderwijsbevoegdheid uit met een extra vak of behaal je een extra bachelordiplomaAnder bachelor- of masterdiploma? Dan behaal je een bijkomend bachelordiploma als leraar. Werk gegarandeerd dus! In het onderwijs, maar even goed in de vrijetijdssector
 

image.alt

Indoor, outdoor of individueel talent?

In de tweede fase maak je voor Bewegingsrecreatie een duidelijke keuze tussen Indoor & Event, Outdoor & Event en Individueel Sportief Talent. Zo word je niet alleen een echte leraar maar ook een echte specialist in jouw branche in de vrijetijdsbesteding en heb je ruime tewerkstellingskansen, zowel in de profit- als in de non-profitsector.

Lees meer

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Mogelijke trajecten
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go international
 • Professionele bonus
 • Alternatieve trajecten
 • Opbouw

  • Fase 1 | Je verdiept je in de drie beroepsrollen: didactisch expert, pedagogisch expert en sportinhoudelijk expert. Vanuit de leerlijn pedagogisch-didactische vorming leg je de link naar de gekozen onderwijsvakken lichamelijke opvoeding en/of bewegingsrecreatie. Je doet gemiddeld 9u/week aan sport. En ook het lesgeven ervaar je al in al zijn facetten via microteaching, observatie- en participatiestage alsook doestage
  • Fase 2 | Je werkt verder aan de drie beroepsrollen en de ondersteunende rollen. Je stage neemt toe en richt zich voor LO naar secundair onderwijs. Voor bewegingsrecreatie hangt je stage af van je keuzetraject. 
 • Doelpubliek

  • Je hebt een bachelor- of een masterdiploma, al dan niet met onderwijsbevoegdheid.
  • Je hebt een bachelor- of masterdiploma en behaalde een specifieke lerarenopleiding (SLO). 
  • Je hebt een diploma leraar lager of kleuteronderwijs.
  • Je hebt een diploma leraar secundair onderwijs en wenst een extra onderwijsbevoegdheid te behalen.
 • Mogelijke trajecten

  Op Campus Turnhout kies je

  • voor lichamelijke opvoeding als extra vak waarvoor je onderwijsbevoegdheid wenst
  • voor de combinatie van lichamelijke opvoeding met bewegingsrecreatie

  Het traject dat je kan volgen is afhankelijk van jouw vooropleiding:

  Leraar Secundair Onderwijs

  • verkort traject in 2 semesters  (43 studiepunten)
  • je krijgt uitbreiding van je onderwijsbevoegdheid met een derde vak

  Leraar Kleuter- of Lager Onderwijs

  • verkort traject in 3 semesters  (105 studiepunten)
  • je behaalt een bijkomend bachelordiploma

  of

  • verkort traject in 2 semesters (49 studiepunten)
  • je krijgt uitbreiding van je onderwijsbevoegdheid met een derde vak

  Ander bachelor- of masterdiploma

  • verkort traject in 3 of 4 semesters (max. 152 studiepunten)
   • extra vrijstellingen mogelijk afhankelijk van je vooropleiding
  • je behaalt een bijkomend bachelordiploma als leraar, met sterke vakdidactische expertise in de door jou gekozen vakken

  Ander bachelor- of masterdiploma met onderwijsbevoegdheid

  • verkort traject in 2 semesters (49  studiepunten)
  • je krijgt onderwijsbevoegdheid voor één extra vak
 • In de praktijk

  De praktijkopleiding (of stage) vormt een essentieel onderdeel van de lerarenopleiding. Je krijgt ruimschoots de kans om je kennis van didactisch, pedagogisch en agogisch handelen te toetsen aan concrete onderwijssituaties en  verschillende takken binnen de vrijetijdssector. We willen je opleiden tot een leraar die beantwoordt aan volgende kenmerken: 

  • competent; 
  • ervaringsgericht; 
  • met zorgbrede aandacht voor diversiteit; 
  • in staat tot levenslang leren via een zelfkritische en onderzoeksmatige houding.. 
 • Persoonlijke begeleiding

  Afhankelijk van de gekozen onderwijsvakken kom je in aanmerking voor bijkomende vrijstellingen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) en/of eerder verworven competenties (EVC). Onze trajectbegeleider staat je bij met raad en daad bij de samenstelling van jouw traject, dat flexibel aangepast kan worden aan je persoonlijke noden (combineren met werk en/of gezin).

  Daarnaast kan je met alle vragen over de opleiding terecht bij Suzanne Van Praet en met je vragen over de stage bij Katrien thys.

 • Go international

  We stimuleren je om - letterlijk - je grenzen te verleggen. Een buitenlandse studie- of stage-ervaring verruimt je blik op de wereld. Je leert je eigen boontjes doppen, je verbetert je talen en spijkert je internationale vakkennis bij. Bovendien is het zonder twijfel een fantastische ervaring én een extra troef als je straks gaat solliciteren!

 • Professionele bonus

  • Erkenning 'expert sportieve vrijetijdsbesteding' door de Vlaamse trainersschool en Sport Vlaanderen 
 • Alternatieve trajecten

  Je kan de bachelor Leraar Lichamelijke Opvoeding - Bewegingsrecreatie via een verkort traject volgen als je

  • al een bachelor Sport en Bewegen hebt
  • al een bachelor Bedrijfsmanagement – afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement hebt
  • al een educatieve bachelor secundair onderwijs hebt

After Graduation

 • De job van je leven
 • Verder studeren