Taalvoorwaarden voor Nederlandstalige bacheloropleidingen

Kandidaat-studenten met een diploma van buiten de Vlaamse gemeenschap worden enkel tot een in het Nederlands georganiseerde opleiding toegelaten als zij aan één van de volgende voorwaarden voldoen:

 • zij bewijzen dat zij de examens van ten minste één studiejaar in het secundair of hoger onderwijs met succes in het Nederlands hebben afgelegd;
 • zij slagen voor een examen Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Om dit aan te tonen worden bijvoorbeeld volgende attesten aanvaard:
 • zij leggen een certificaat voor van een opleiding Nederlands dat overeenkomt met niveau B2 van het Europees Referentiekader. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een certificaat van volgende opleidingen:
  • niveau 5 van het Instituut voor Levende Talen – Leuven
  • niveau 5 van de Universiteit van Gent
  • niveau 5 van KUB/HUB (Brussel)
  • niveau 5 van de Universiteit van Antwerpen
  • richtgraad 3 van CVO

Taaltest CNAVT Educatief Startbekwaam B2 :

 • Dinsdag 30 augustus 2022 (volledige dag). Het inschrijvingsgeld bedraagt 75€.

Indien je hieraan wenst deel te nemen, graag een mailtje naar toelating@thomasmore.be

Language requirements for the English bachelor programmes

Click here for the language requirements for our English bachelor programmes