Module 10 | Probleemdomein existentiële vragen

Doelstelling en inhoud

We krijgen allemaal te maken met existentiële vragen in de loop van ons leven. Existentiële vragen zijn vragen die verband houden met de essentie van ons bestaan: angst, dood, verlies, eenzaamheid maar ook hoop en dankbaarheid bijvoorbeeld. De mens zoekt van nature naar betekenis, leidt zijn leven in functie van waarden die voor hem belangrijk zijn. Bij confrontatie met ingrijpende gebeurtenissen of gedurende bepaalde fasen in ons leven, gebeurt het dat deze betekenisgeving door elkaar geschud wordt. Waarden worden in vraag gesteld of dienen bijgestuurd te worden. Ziekte, verlies maar ook andere gebeurtenissen in ons leven kunnen maken dat we in een existentiële crisis terecht komen en uit evenwicht geraken.

In deze module geven we taal aan deze dimensie binnen onze begeleidingen, zoeken we naar manieren om deze te concretiseren als gedragscounselor. Er wordt gewerkt rond counseling bij mensen die geconfronteerd worden met een (levensbedreigende) aandoening en counseling bij rouw en verlies situaties in de brede zin van het woord.

In de module leren we om inzichten en tools uit de gedragswetenschappen meer in te zetten binnen onze begeleidingen. Meer bepaald wordt de koppeling gemaakt met het waardengericht werken vanuit het ACT kader en het actief inzetten op een houding die existentiële thema’s niet uit de weg gaat én hierbij ook de focus legt op veerkrachtversterkende interventies, bijv. uit de positieve psychologie.

Tijdens de module wordt er geoefend met rollenspelen, videomateriaal en casussen ingebracht door de spreker en deelnemers. De deelnemers worden gestimuleerd om binnen hun eigen werkcontext op onderzoek te gaan en de existentiële dimensie explicieter te maken. Tijdens deze module krijgen de deelnemers de kans om binnen een veilig kader ook bij zichzelf en hun eigen existentiële beleving stil te staan. Een goed zelfbewustzijn rond de existentiële thema’s die spelen in ons eigen leven is namelijk helpend om in connectie te gaan en blijven met de cliënt die een lijden ervaart op existentieel vlak.

Opleidingsdagen

28.04.2023 - 12.05.2023 - 26.05.2023 - 02.06.2023

Docent

Angelique Verzelen