Module 1 | Inleiding in de client-centered basishouding

Doelstelling en inhoud 

In deze eerste module worden de referentiekaders besproken waar de client-centered spelcounselor gebruik van maakt. Het gaat hierbij in eerste instantie om de client-centered visie, het systeemdenken en de beeldcommunicatie.

De focus wordt in deze module gelegd op het ontwikkelen van een cliëntgerichte houding. Het gaat hierbij om een houding van onvoorwaardelijke acceptatie en van empathie voor het kind en alle betrokkenen. Ook congruentie, transparantie en echtheid staan hierbij centraal. De deelnemers leren om goed af te stemmen op het kind en het cliëntsysteem.  Interventies worden gemaakt vanuit een positieve focus op problemen.

We maken kennis met de basishouding door het opdoen van theoretische kennis, maar ook door rollenspelen en praktijkvoorbeelden. Het verwerven van deze attitude is een proces, waarin we zullen leren reflecteren op ons eigen handelen. We zullen ervaren dat de verschillende aspecten van de basishouding niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het is veel meer dan het toepassen van een aantal technieken.

Opleidingsdagen

Lesdata worden later bekend gemaakt.

Intervisie

Intervisiedatum wordt later bekend gemaakt.

Docenten

  • Dinette Kooiman, master in de orthopedagogiek en speltherapeute (Hogeschool Utrecht). Werkzaam in een zelfstandige praktijk voor speltherapie en opvoedingsondersteuning in Mortsel.
  • Tinne Anthonissen, bachelor toegepaste psychologie en speltherapeute (Hogeschool Utrecht). Werkzaam in een zelfstandige praktijk in Mortsel.
  • Nele Stinckens, klinisch psychologe, gespecialiseerd in de cliëntgerichte psychotherapie en de experiëntiële groepspsychotherapie. Freelance verbonden aan de Postgraduaatopleiding Cliëntgerichte Psychotherapie van de KU Leuven en werkzaam als psychotherapeute in een groepspraktijk.
  • Telma van Citters, speltherapeute (Hogeschool Utrecht), werkzaam in een zelfstandige praktijk voor speltherapie in Bilthoven.