Focus op didactiek 2023 - evaluatie?!

‘Focus op didactiek - evaluatie: hoe maak ik er werk van in mijn vak?’ vindt voor de derde keer plaats op zaterdagvoormiddag 25 november 2023 op onze campus in Geel.
Je wordt ondergedompeld in de boeiende en uitdagende onderwijspraktijk van het evalueren voor je eigen vak/studiedomein. Er wordt ingezet op het bespreken van de evaluatiepraktijk en op het uitwisselen van ervaringen. Het leren van elkaar krijgt een centrale plaats.  

Dagverloop                    Interesse?  Inschrijven kan vanaf begin oktober.

08.30 - 09.00u.| onthaal in Geel met koffie en thee 
09.00 - 10.30u.| workshop: zie keuzemogelijkheden hieronder.
10.30 - 11.00u.| drankpauze 
11.00 - 12.30u.| vervolg van de workshop
Inschrijven voor het programma op campus Geel kost 55 euro.

Programma (wordt nog aangevuld) 

keuzemogelijkheid uit volgende workshops:

1. Evalueren binnen mavo en PAV 
Tijdens deze workshop wordt er kort ingegaan op de verschillende mogelijkheden om te evalueren binnen mavo en PAV. Daarnaast gaan we dieper in op concrete leerplandoelen en hoe deze te evalueren. Tenslotte gaan we aan de slag met rubrics.    
De focus van deze workshop ligt op de eerste en tweede graad.  
door Michèle Houben, docent mavo/PAV aan onze lerarenopleiding. Ze is eveneens begeleider binnen het werkpleklerentraject. Tenslotte geeft ze nog enkele uren les in het secundair onderwijs in Beringen.  

2. Evalueren kan je leren ook voor WETENSCHAPPELIJKE vakken! 
Evalueren is één van de meest uitdagende kerntaken van een leerkracht. Het maakt deel uit van het leerproces. Maar hoe zorg je voor een leerplangerichte, kwalitatieve evaluatie van wetenschappelijke vakken? Evalueer je enkel door kennistoetsen of ligt er ook een focus op het proces? Betrek je de leerlingen of bewust niet? Hoe verlies je tijdens het evaluatieproces de haalbaarheid voor de leerkrachten niet uit het oog? Heel wat vragen, die nog steeds heel relevant zijn.    
Tijdens deze workshop starten we met de essentie van evaluatie en werken leerkrachten samen aan het formuleren van goede toets- en examenvragen op basis van de concrete leerplannen biologie, chemie, fysica en natuurwetenschappen.  
Deze workshop is speciaal gericht naar leraren 2de graad wetenschappen. 
door Fatiha Baki, onderwijskundige werkende bij de unit Technologie bij Thomas More. Ze heeft 20 jaar lesgegeven in het secundair onderwijs als leraar wetenschappen en STEM.

3. Evalueren van praktijkvakken in de richtingen Bouw 
Momenteel is Tom Technisch adviseur van de bouwafdeling in Beringen. Een van zijn belangrijkste, en bijna dagelijkse, opdrachten is het coördineren van alles wat evaluatie met zich meebrengt in de afdeling. Daarbij wordt er samen met de vakgroepen nagedacht over de manier waarop evaluatie procesmatig, betrouwbaar en relevant kan zijn. Tijdens deze workshop wordt er dan ook dieper ingegaan op het evalueren van de praktijkvakken binnen de richting (ruw)bouw. 
door Tom Vranken, sinds 2015 leraar in het Spectrumcollege Beringen, na het behalen van een diploma bachelor bouw en zijn pedagogisch bekwaamheidsbewijs . De eerste jaren gaf hij hoofdzakelijk les in het 3de en 6de jaar bouw in de A-finaliteit, waar werkplekleren een vast onderdeel is van de praktijklessen.   

4. Evalueren van praktijkvakken binnen de studierichting SCHOONHEIDSVERZORGING, een uitdaging! 
Tijdens de workshop staan we stil bij hoe we op een efficiënte manier praktijkvakken kunnen evalueren rekening houdend met de vooropgestelde leerplandoelen. Hoe maken we een overzichtelijke evaluatiefiche op om op een vlotte en efficiënte manier de praktijkvaardigheden te evalueren? Hoe zorgen we ervoor dat leerlingen ook effectief aan de slag gaan met hun feedback? Hoe brengen we feedback over bij de leerlingen? Hoe kunnen we leerlingen zelfstandig uit te voeren opdrachten zelf laten evalueren? Jullie gaan ook zelf aan de slag om een evaluatiefiche uit te werken en jullie ervaringen binnen het evalueren aan elkaar te delen. 
zelf meebrengen: laptop, leerplan schoonheidsverzorging 3de graad en evaluatiefiches die je al gebruikt binnen de studierichting 
door Inge Meylemans, jarenlange ervaring als praktijkleraar schoonheidsverzorging in het Heilig-Grafinstituut in Turnhout. Zij is ook docent aan onze lerarenopleiding. Het streven naar een ideale evaluatiefiche voor praktijkvakken is steeds een uitdaging geweest voor haar.

5. Evalueren van praktijkvakken binnen het Landbouw- en Dierenzorgonderwijs volgens het kleurensysteem 
Hoe kan je een link leggen tussen de leerplandoelen en lesdoelen om deze te evalueren? 
Hoe ga je te werk als je geen fysiek werkstuk hebt, maar werkt met levende materie? 
Hoe maken we een duidelijk evaluatiedocument op, met oog voor alle criteria? 
Hoe brengen we gerichte feedback over naar de leerlingen zodat ze daar zelf mee aan de slag kunnen? 
Kortom, tijdens deze workshop laten we zien hoe onze vakwerkgroepen te werk gaan om evaluatie van de praktijklessen binnen de studierichting Agro- en biotechniek zo efficiënt en helder mogelijk te maken. Momenteel wordt het kleurensysteem toegepast in de 2de graad, maar met de uitbreiding van de nieuwe leerplannen zal volgend schooljaar ook vanaf het 5de jaar hiermee gewerkt worden. 
door Joris Tubbeckx startte zijn onderwijsloopbaan ruim 20 jaar geleden als leerkracht Landbouw, maar is ondertussen bijna 15 jaar Technisch Adviseur Landbouw en Dierenzorg binnen het departement Agro- en Biotechnologie op Sint Jozef Geel.

6. Evalueer om te groeien, groei om te evalueren in de lessen Nederlands
Tijdens de lessen Nederlands is het belangrijk om de leerlingen te laten groeien in hun vaardigheden. Groeien kan pas als je een stevige basis hebt, zelfkennis en kansen om je te (laten) testen. Mijn collega's en ik kozen daarom voor een specifieke methode 'Groei'. Via allerlei evaluatiemethodes zoals kennis- en oefenroutes, leesniveaubepaling, zelfevaluaties, peerevaluaties, digitale toetsing... proberen we onze leerlingen in de tweede graad hierbij alle kansen te geven die horen bij concrete, levensechte opdrachten en teksten. 
door Sophie Hannes, jarenlange ervaring op het Sint-Claracollege in Arendonk, één van de pioniers op het vlak van permanente evaluatie voor de moderne talen. Gedifferentieerd lesgeven en het implementeren van digitale tools draagt ze hoog in het vaandel. 

7. Evalueren binnen het studiedomein Economie

door Cindy Hardenne

Ann Verheyen
coördinator Vormingscentrum Onderwijs Kempen
T 014 50 81 69