Diagnostiek van gedrag en emotie bij kinderen en jongeren

Deze module is voorlopig volzet.  Mail je gegevens naar de coördinator om je op de wachtlijst te zetten. 


Doelstelling

Deze module besteedt aandacht aan recente theoretische ontwikkelingen omtrent diverse gedrags- en emotionele moeilijkheden/stoornissen en evalueert het gebruik van gekende en nieuw ontwikkelde instrumenten. Daarnaast gaat deze module dieper in op het psychodiagnostisch proces toegepast op deze problematieken. 

Deelnemers zullen zich aan de hand van zelfstudiemateriaal kunnen verdiepen in het psychodiagnostisch procesmodel. Illustraties worden aangebracht a.d.h.v. casussen door docenten en/of deelnemers en de mogelijkheid tot kritische discussies geven de module een praktijkgericht karakter.

Inhoud

Sessie 1 | E. Rousseau

di. 31.01.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Tijdens deze sessie worden eerst een aantal ‘good practices’ voorgesteld die de kwaliteit van diagnostiek van gedrags- en emotionele problemen moeten waarborgen. Vervolgens worden een aantal instrumenten toegelicht waarmee kind-, ouder-, en gezinskenmerken kunnen worden gemeten. Ook projectief materiaal komt aan bod. Tot slot zal worden ingegaan op een aantal aandachtspunten bij de bespreking van de resultaten met de ouders.

Sessie 2 | B. Volkaert

do. 09.03.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Gent

In deze sessies (zie sessie 6)  wordt het thema ‘emotieregulatie bij kinderen en jongeren’ uitvoerig besproken. De verschillende emotieregulatiestrategieën en hoe deze gerelateerd zijn aan psychisch functioneren, worden toegelicht. Er wordt  verder ingegaan op de vraag wat diagnostiek van emotieregulatie-strategieën binnen de handelingsgerichte benadering betekent voor kinderen en adolescenten met psychische klachten zoals internaliserend en externaliserende problemen.

Sessie 3 | L. De Kerf

do. 20.04.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Tijdens deze sessie wordt er dieper ingegaan op de begrippen sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen en staan we stil bij hoe belevingsonderzoek ingezet kan worden in het psychodiagnostisch proces.  Er wordt aan de slag gegaan met illustraties en voorbeelden uit de klinische praktijk. 

Sessies 4 & 5 | L. Moons

di. 09.05.2023 en di. 16.05.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Deze sessies zullen handelen over het actuele thema ‘zelfdoding bij (kinderen en) jongeren’. Er worden voornamelijk praktijkvoorbeelden, instrumenten voorgesteld en oefeningen gegeven rond signaaldetectie en risicotaxatie m.b.t. zelfdoding.

Sessie 6 | M. Van Beveren

di. 23.05.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Gent

In deze sessies (zie sessie 2)  wordt het thema ‘emotieregulatie bij kinderen en jongeren’ uitvoerig besproken. De verschillende emotieregulatiestrategieën en hoe deze gerelateerd zijn aan psychisch functioneren, worden toegelicht. Er wordt  verder ingegaan op de vraag wat diagnostiek van emotieregulatie-strategieën binnen de handelingsgerichte benadering betekent voor kinderen en adolescenten met psychische klachten zoals internaliserend en externaliserende problemen.

Sessie 7 | E. Rousseau

do. 30.03.2023 | 18.00 - 21.00 uur | Antwerpen

Deze sessie focust op diagnostiek van hechting en hechtingsproblemen bij kinderen. Eveneens wordt er ingegaan op de link met emotieregulatie en depressieve symptomen.

Docenten

Tijdens het academiejaar 2022-2023 werken volgende gastdocenten mee aan deze module:

 • Marie-Lotte Van Beveren | Ugent, vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie  
 • Brenda Volkaert | Ugent, vakgroep ontwikkelings-, persoonlijkheids- en sociale psychologie
 • Liesbet De Kerf | Klinisch psycholoog, psychologenpraktijk Kriekelaar
 • Liese Moons | Stafmedewerker Centrum ter Preventie van Zelfdoding 
 • Emilie Rousseau | Thomas More Toegepaste Psychologie, vakgroep Schoolpsychologie en -pedagogie

Adressen

 • Antwerpen | Thomas More | Campus Sanderus (Molenstraat 8 | 2018 Antwerpen)
  tel. 03 206 04 91 
 • Gent | Zaal Club Van Eyck (Kortrijksesteenweg 532 | 9000 Gent)
  tel. 09 245 59 95