Human Resources Management

Professionele bachelor

Location: Belgium - Geel - Campus Geel

Gezocht (M/V/X)! Mensgerichte professional met zin in werk! 

 • Mensen in een werkcontext. Dat boeit jou. 
 • Jij wil bouwen aan welzijn op het werk en bijdragen aan een succesvolle organisatie.
 • Je bent positief ingesteld. Je houdt van actie en je hebt interesse in wat leeft in de samenleving. 
 • Tijdens deze opleiding bouw je een stevige basis toegepaste psychologie op. 
 • Je krijgt inzicht in human resources, bedrijfsprocessen, sociaal juridische praktijk en de arbeidsmarkt. En je leert alles over hr-methodieken rond werving en selectie.
 • Expertise in hr-tools, learning en development, payroll en personeelsinformatiesystemen zet jouw carrière verder in de steigers. 
 • Je leert om kritisch, discreet en loyaal op zoek te gaan naar het evenwicht tussen de belangen van werknemers en werkgevers. Met focus op talenten en waarden. Zo maak jij écht het verschil voor mensen, teams en organisaties. 
 • Verwacht je aan inspirerende praktijkopdrachten, workshops en stages
 • Diploma op zak? Dan vind je gegarandeerd snel werk
 • Maar ook verder studeren kan perfect. Kies voor een banaba of ga via een schakeljaar voor een master in de Menswetenschappen, Rechten of Bedrijfskunde.

Follow us!Facebook

Scroll down for more information
Carl Foulon
Carl Foulon
Opleidingsmanager
Karel Van Bouchaute
Karel Van Bouchaute
Coördinator
Voor al je vragen over de inhoud en de toekomstmogelijkheden

Eyecatchers

image.alt

Motiveren, ontwikkelen, verschil maken

Met mensen werken is mensen motiveren en inspireren. Je bevordert ontwikkeling en verandering en leert kritisch reflecteren, waardevol handelen en verantwoorde keuzes maken. We maken het verschil voor mensen en organisaties. 

image.alt

HR-professionals zijn toekomstmakers

De wereld van werk en HR kent grote uitdagingen. Je leert over werkgeluk, hybride werken en superdiversiteit. Je wordt alert voor maatschappelijke trends en actualiteiten. Samen met alle partijen bouwen we een veerkrachtige arbeidsmarkt.

image.alt

Vanaf dag 1 in het werkveld

Je staat vanaf dag 1 met een been in het werkveld. Via ervaringsgerichte opdrachten, inspirerende getuigenissen, projectwerk en stages in de wereld van HR word je stap voor stap een professional met vertrouwen en kunde. 

Programma

 • Opbouw
 • Vakken
 • Doelpubliek
 • In de praktijk
 • Persoonlijke begeleiding
 • Go International
 • Opbouw

  • Fase 1 | Je start met een stevige kennisbasis in HRM, psychologie, recht, arbeidsmarkt, bedrijfseconomie, organisatiekunde en de moderne samenleving. Je ontwikkelt stap voor stap je methodische, digitale en communicatieve vaardigheden en een kritische basishouding.
  • Fase 2 | In aanloop naar je eerste beroepsstage volg je workshops rond o.a. selectie & rekrutering, HR-gericht Frans en Engels en personeelsadministratie. Met een stevige eerste praktijkervaring op zak bouw je  verder aan je professionele competenties. Je leert over Learning & Development, groepsdynamica en organisatiekunde, sociaal overleg en actuele thema’s voor HR-professionals. 
  • Fase 3 | Met inzet van je kennis over strategisch HR, onderzoeksvaardigheden en organisatieontwikkeling ga je projectmatig aan de slag met een reëel HR-vraagstuk. Je wordt stilaan een talentgerichte loopbaancoach met krachtgerichte tools en methodieken. Je toont je als startklare HR-professional in je eindstage en met je bachelorproef. 
 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten per fase. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren. 

  De belangrijkste vakken hebben we toegelicht in een blauwe tooltip.  
  Wil je van élk vak de gedetailleerde inhoud kennen? Check dan de programmagids. 

  fase123
  AANTREKKEN EN ONTWIKKELEN VAN TALENT
  Professionele gesprekken 1 en 2 i 6
  Learning & Development 4
  Loopbaancoaching 6
  MENS IN DE ORGANISATIE
  Algemene psychologie 3
  Arbeidspsychologie 3
  Positieve psychologie i 3
  RECHT
  Inleiding recht 3
  Arbeidsrecht 6
  Sociaal zekerheidsrecht 6
  Actuele thema's sociaal recht i 5
  HR BUSINESS COMMUNICATIE
  Zakelijke communicatie Nederlands 1 3
  Zakelijke communicatie Nederlands 2 3
  Engels en Frans voor hr-professionals 1 i 3
  Engels en Frans voor hr-professionals 2 i 3
  DIGITALISERING
  ICT voor HR 1 4
  Personeelsadministratie en personeelssystemen 3
  ICT voor HR 2 3
  BEROEPSETHIEK EN DEONTOLOGIE
  Agogische en filosofische kaders voor hr-professionals 1 en 2 6
  Agogische en filosofische kaders voor hr-professionals 3
  Beroepsethiek i 3
  fase123
  TEAM- EN ORGANISATIEONTWIKKELING
  Organisatiekunde 3
  Groepsdynamica 3
  Team- en organisatieontwikkeling i 3
  HR EN DE SAMENLEVING
  Samenlevingsthema's in de 21ste eeuw 3
  Actuele thema's HR 1 3
  Actuele thema's HR 2 3
  HRM EN BEDRIJFSKUNDE
  HRM 1 i 3
  Economie en bedrijfsmanagement i 5
  HRM 2 3
  Strategisch HRM en projectwerking 4
  ARBEIDSMARKT
  Actoren op de arbeidsmarkt i 3
  Sociaal overleg 3
  Arbeidsmarktbeleid 3
  ONDERZOEK EN DATAVAARDIGHEDEN
  Onderzoeksvaardigheden 3
  Data driven HR 3
  BEROEPSPRAKTIJK
  Verkenning hr-rollen en persoonlijke ontwikkeling 3
  Beroepspraktijk 1 18
  Beroepspraktijk 2 21
  Bachelorproef i 3
  Eindassessment 3
  fase123
  AANTREKKEN EN ONTWIKKELEN VAN TALENT
  Professionele gesprekken 1 en 2 i 6
  Learning & Development 4
  Loopbaancoaching 6
  MENS IN DE ORGANISATIE
  Algemene psychologie 3
  Arbeidspsychologie 3
  Positieve psychologie i 3
  RECHT
  Inleiding recht 3
  Arbeidsrecht 6
  Sociaal zekerheidsrecht 6
  Actuele thema's sociaal recht i 5
  HR BUSINESS COMMUNICATIE
  Zakelijke communicatie Nederlands 1 3
  Zakelijke communicatie Nederlands 2 3
  Engels en Frans voor hr-professionals 1 i 3
  Engels en Frans voor hr-professionals 2 i 3
  DIGITALISERING
  ICT voor HR 1 4
  Personeelsadministratie en personeelssystemen 3
  ICT voor HR 2 3
  BEROEPSETHIEK EN DEONTOLOGIE
  Agogische en filosofische kaders voor hr-professionals 1 en 2 6
  Agogische en filosofische kaders voor hr-professionals 3
  Beroepsethiek i 3
  TEAM- EN ORGANISATIEONTWIKKELING
  Organisatiekunde 3
  Groepsdynamica 3
  Team- en organisatieontwikkeling i 3
  HR EN DE SAMENLEVING
  Samenlevingsthema's in de 21ste eeuw 3
  Actuele thema's HR 1 3
  Actuele thema's HR 2 3
  HRM EN BEDRIJFSKUNDE
  HRM 1 i 3
  Economie en bedrijfsmanagement i 5
  HRM 2 3
  Strategisch HRM en projectwerking 4
  ARBEIDSMARKT
  Actoren op de arbeidsmarkt i 3
  Sociaal overleg 3
  Arbeidsmarktbeleid 3
  ONDERZOEK EN DATAVAARDIGHEDEN
  Onderzoeksvaardigheden 3
  Data driven HR 3
  BEROEPSPRAKTIJK
  Verkenning hr-rollen en persoonlijke ontwikkeling 3
  Beroepspraktijk 1 18
  Beroepspraktijk 2 21
  Bachelorproef i 3
  Eindassessment 3

  Lesrooster

  Bekijk een voorbeeldrooster voor fase 1

 • Doelpubliek

  Studiekiezers met een sterke interesse in praktijkgerichte menswetenschappen, in het terrein van arbeid en tewerkstelling, in het ondersteunen van mensen op de arbeidsmarkt, in arbeidsbemiddeling, in het aantrekken, ontwikkelen en ondersteunen van talenten, teams in organisaties, in het bouwen aan kwaliteitsvolle werkplekken en succesvolle organisaties 

 • In de praktijk

  In de eerste fase dagen we je uit om het HR-werkveld te exploreren. De ervaringsstage is hiervan de motor. In de tweede fase stap je via een beroepsstage voor de eerste keer echt in de schoenen van een HR-professional. Je leert HR van dichtbij kennen en je draait mee in vooral operationele taken. In de tweede beroepsstage vullen we jouw praktijkervaring verder aan met opdrachten gericht op het ondersteunen en ontwikkelen van medewerkers, teams en HR-beleid. Op het einde van de opleiding toon je via een assessment en de bachelorproef aan dat je alle HR-rollen geïntegreerd hebt in jouw profiel. 

 • Persoonlijke begeleiding

  Een gepassioneerd team staat voor je klaar: docenten, maar ook mensen uit de wereld van HR. Dankzij hun begeleiding en coaching leer je jezelf steeds beter kennen.

  Wij proberen de afstand student-docent zo kort mogelijk te houden. Samen zijn we partners in het proces van leren en ontwikkelen. Zo word je stap voor stap een competente en gepassioneerde HR-professional.

  Natuurlijk kan je doorheen je opleiding ook rekenen op de steun van je persoonlijke trajectbegeleider, de zorgcoördinator en de medewerkers van de dienst Studentenvoorzieningen.

 • Go International

  Zowel in de tweede als de derde fase kan je in Wallonië of in het buitenland stage lopen. We hebben uitstekende partnerschappen met organisaties en hogescholen in Europa en bouwen jaarlijks ons internationaal netwerk uit. Bovendien is het ook mogelijk om deel te nemen aan een intensief programma in het buitenland over werken en welzijn, dat deels virtueel verloopt en gedurende één week op de campus van een partnerschool plaatsheeft. Tot slot zetten we ook in op internationalisering van thuis uit: onze opleiding internationaal maken door internationale HR-professionals uit te nodigen en het curriculum een internationale toets te geven. Zo word je helemaal voorbereid voor de mondiale bedrijfsomgeving waarin je zal werken.

After Graduation

 • Na je studie
 • Verder studeren
 • Na je studie

  De arbeidsmarkt lonkt naar bachelors in HRM. Je kan starten als en doorgroeien naar:

  • HR Officer of leidinggevende van een HR-afdeling
  • uitzendconsulent of HR-dienstverlener
  • arbeidsbemiddelaar
  • loopbaancoach 
  • arbeidscoach in de sociale economie
  • sociaal-juridisch of payroll adviseur
  • talentontwikkelaar
  • trainer in een opleidingsorganisatie
  • HR business partner
 • Verder studeren

  Tweede bachelor (via verkort traject)

  Master (via schakelprogramma)

  • Master in de psychologie
  • Master in de rechten
  • Master in de toegepaste economische wetenschappen