Start to Teach in het secundair onderwijs

Proeven van het lerarenberoep met Thomas More!

Sta je net voor de klas in het secundair onderwijs? Proef je al van het lerarenberoep maar heb je nog geen lerarendiploma? Zit je met vragen rond het lesgeven? Dan is deze cursus zeker iets voor jou.

We nemen je mee op weg rond doelen, evaluatie, didactische werkvormen en beginsituatie van leerlingen waarbij jouw noden en zorgen het uitgangspunt vormen. We zetten ook in op zowel het preventieve als het curatieve klasmanagement. Ook je eigen motiverende lesgeefstijl krijgt de nodige aandacht. 
Deze cursus stelt het leren van elkaar centraal en kan ook een opstap naar de lerarenopleiding betekenen. (zie info creditcontract)

 • Locatie: campus Geel, Kleinhoefstraat 4 én campus Vorselaar, Lepelstraat 2
 • Timing: vijf sessies verspreid over het schooljaar: 
  wo. 13/09/2023, 13 - 18u. (campus Geel)
  2 volle dagen
      do. 28/09/2023, 9 - 15.30u. (campus Geel)
      vrij. 13/10/2023, 9 - 15.30u. (campus Vorselaar)
  2 halve dagen intervisie
      ma. 13/11/2023, 16 - 18 u (campus Geel)
      di. 6/12/2023, 16 - 18 u. (campus Vorselaar)

Inschrijvingsinfo

Inschrijven voor het begeleidingstraject kan via de website

schrijf je in 

Als je kiest voor een creditcontract waarbij je de leerinhouden zelfstandig verwerft en examen aflegt, als opstap naar de lerarenopleiding, neem dan contact op met caroline.liekens@thomasmore.be 

Begeleiding met ervaring

Inge Peeters is pedagoog en docent aan de Lerarenopleiding Thomas More Kempen. Inge houdt zich vooral bezig met de pedagogisch-didactische vorming; algemene didactiek, klasmanagement en differentiatie als grondhouding. Ze verzorgt navormingen op maat van secundaire scholen en begeleidt zowel directies als leraren met telkens het leerproces van de leerling als centraal aandachtspunt.
Tine Luyckx is docent Frans en stagebegeleider verbonden aan Thomas More.Daarnaast is ze nog steeds leerkracht Frans in het secundair onderwijs. Daar begeleidde ze als mentor gedurende een tiental jaar startende leerkrachten.

Timing en opbouw

info- en netwerkmoment met workshops: woensdag 13 september, 13 - 18u
In dit eerste moment maak je kennis met de andere deelnemers en beluisteren we elkaars eerste ervaringen. We staan stil bij jouw noden. Zo kunnen we gericht het programma van de tweedaagse in oktober verder afstemmen op de noden van alle deelnemers. 

twee volle dagen: donderdag 28 september en vrijdag 13 oktober, 9 - 15.30u.
Dag 1: We nemen je mee op weg rond doelen, evaluatie, didactische werkvormen en beginsituatie van leerlingen. Aan de hand van concrete voorbeelden leggen we verbanden tussen de verschillende elementen om tot een goede lesopbouw en -uitvoering te komen. We kijken samen naar lessen die je al hebt uitgewerkt en de vragen die je daarbij hebt, zodat het direct bruikbaar is voor de eigen klaspraktijk. Breng zeker je leerplan mee voor een vak/vakken naar keuze. 
Dag 2: Tijdens de tweede dag plaatsen we het thema klasmanagement centraal. We staan stil bij je eigen motiverende lesgeefstijl en bekijken je aanpak rond stopgedrag. Ook het item ‘straffen en belonen’ passeert hierbij de revue. We focussen eveneens op het preventieve luik van klasmanagement. We nodigen je uit om gedurende de ganse dag ook na te denken over je eigen pedagogisch handelen. We vragen je om vooraf aan deze dag ook neer te schrijven wat een positieve en een lastige situatie was op het vlak van klasmanagement.

halve dag intervisie: maandag 13 november, 16-18u. 
halve dag intervisie: dinsdag 5 december, 16 - 18u.
Tijdens deze terugkommomenten gaan we concreet aan de slag met jouw vragen en reflecteren we over concrete casussen. We brainstormen samen over de aanpak van concrete casussen, inspireren elkaar en delen tips en adviezen. Zo zetten we tijdens deze intervisiemomenten in op verdere professionalisering. Jouw sterke punten zetten we nog kracht bij en jouw werkpunten verbeteren we door met elkaar van gedachten te wisselen en deze informatie theoretisch te kaderen. 

Caroline Liekens
werkpleklerencoördinator
Ann Verheyen
coördinator Donchecentrum
T 014 50 81 69