Een blik op herstel: herstelondersteunend werken in de lang(st)durende zorg

MoreCare

Deze studienamiddag wordt gegeven door Tom Vansteenkiste; zorginhoudelijk coördinator en klinisch psycholoog bij IBW Multiversum (Beschut Wonen en Veerkrachtwonen). Hij is tevens kartrekker van de HerstelAcademie SaRa.

Tom werpt samen met jou een blik op herstelgericht werken of "the road to recovery". Hij staat stil bij de noden en uitdagingen in de begeleiding van complexe en langdurige zorgvragen in de geestelijke gezondheidszorg. Tom licht het herstelconcept toe en geeft toelichting bij nieuwe (internationale) inzichten binnen het herstelondersteunend werken. Je krijgt tijdens deze vorming kaders en tips om als hulpverleners mee aan de slag te gaan. 

Inhoud

  • Uitdagingen in het werkveld van de chronische zorg
  • Herstel in de langstdurende zorg
  • Herstel en bemoeizorg bij zorgwekkende zorgmijders

 

Practical information
  • Deze vorming wordt gegeven door Tom Vansteenkiste (psycholoog) en richt zich tot verpleegkundigen en andere hulpverleners die werken in de Geestelijke Gezondheidszorg.
  • De vorming vindt plaats tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid van 1-10 oktober 2022. MoreCare organiseert tijdens deze 10-daagse twee vormingen.
  • Attest van deelname voorzien
10
October
Monday
13:00
17:15
Price
€ 50,00
Jasmien De Doncker
Coördinator MoreCare