Richtlijn telelogopedie teleaudiologie

In dit project onderzoeken we grondig in literatuur hoe logopedisten en audiologen telepraktijk effectief en optimaal kunnen inzetten bij kinderen tot en met 12 jaar. Op basis van de bevindingen formuleren we duidelijke en concrete aanbevelingen voor het kind, de ouders en de logopedist of audioloog.

Tijdens de COVID-19 pandemie toen fysiek contact niet kon, werd telepraktijk noodgedwongen ingezet, ook bij logopedische en audiologische consulten voor kinderen. Ondertussen is fysiek contact weer mogelijk. Deze uitzonderlijke periode toonde dat het inzetten van telepraktijk ook heel zinvol is. Zo kan een continuïteit aan zorg gegarandeerd worden. Samen met een groep ouders, logopedisten, audiologen, experts en onderzoekers formuleren we concrete handvaten voor het kind, de ouders, de logopedist en/or audioloog om telepraktijk bij kinderen efficiënt en optimaal in te zetten. 

Resultaten

We formuleerden 33 concrete aanbevelingen voor telelogopedie en teleaudiologie bij kinderen. Benieuwd? 

Binnenkort vind je hier de richtlijn en een overzicht van deze aanbevelingen. De richtlijn wordt gevalideerd door Cebam (Centrum voor Evidence-Based Medicine). Dit kwaliteitslabel geeft aan dat de richtlijn volgens de vereiste stappen werd ontwikkeld.

Projectmedewerkers

De Guideline Development Group bestaat uit

 • dr. Sabine Van Eerdenbrugh, logopedist, Opleiding Logopedie, Thomas More Hogeschool
 • prof. dr. Jolijn Vanderauwera, logopedist, Opleiding Logopedie, Université Catholique de Louvain (UCLouvain)
 • dr. Heleen Leysen, logopedist, Opleiding Logopedie, Thomas More Hogeschool
 • Leen Bouckaert, ergotherapeut, Artevelde Hogeschool
 • dr. Anne-Lise Leclercq, logopedist, Université de Liège (Uliège)
 • dr. Wendy D’haenens, audioloog, Opleiding Audiologie, Thomas More Hogeschool

Onze groep stakeholders bestaat uit:
De voorzitter van de Union Professionelle de Lopgopèdes Francophones (UPLF), een arts van Office de la Naissance & de l’Enfance, twee ouders van kinderen die telepraktijk kregen, vier logopedisten, een audioloog, een ergotherapeut, een CLB-medewerker, een leerkracht, en twee kinderen.

Onze groep experten bestaat uit:

 • dr. Tom Van Daele, psycholoog, Opleiding Toegepaste psychologie, Thomas More Hogeschool
 • prof. dr. Kurt Eggers, logopedist, Opleiding Logopedie, Thomas More Hogeschool & Universiteit Gent
 • dr. Nicolas Verhaert, Neus-Keel-Oor arts; Faculteit Geneeskunde, KULeuven/UZLeuven 
 • dr. Nancy Durieux, psycholoog, Université de Liège (Uliège)
 • dr. Sofie De Smet, arts, Kind & Gezin
 • drs. Femke Vandenbempt, logopedist, Katholieke Universiteit Leuven (KULeuven)

Partners

Dit project wordt gefinancierd door het Agentschap van Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

  logo

        

 

 

 

 

 

Partners van Thomas More in dit project zijn UCLouvain en ULiège.

logo

Timing

Dit project loopt van 04/10/2021 tot april 2023.

telelac
 

dr. Sabine Van Eerdenbrugh
Docent en onderzoeker Logopedie
T + 32 (0)3 432 40 40