Stotteren bij kleuters

Om de gepaste zorg te kunnen bieden aan kleuters die stotteren, zijn correcte adviezen en een tijdige doorverwijzing essentieel. Met dit project willen we zorgprofessionals toegang geven tot de meest essentiële informatie over stotteren bij kleuters.

Informatie voor de eerstelijnszorg

Stotteren komt bij heel wat kleuters voor. Bij een groot deel van die kleuters verdwijnt stotteren ook weer. Recente bevindingen tonen aan dat we hier echter niet mogen op wachten omdat dit nefaste gevolgen kan hebben. Correcte adviezen en een tijdige doorverwijzing zijn essentieel om de gepaste zorg te kunnen bieden.

Huisartsen, kinderartsen, verpleegkundigen en artsen van Kind & Gezin, kleuterleerkrachten en zorgcoördinatoren spelen een belangrijke rol in het adviseren van ouders van kleuters die stotteren. Uit diverse onderzoeken van de voorbije jaren blijkt dat deze professionals niet steeds over recente kennis beschikken. Dit project stelt hen de meest essentiële informatie over stotteren bij kleuters ter beschikking.

Doel

Uit onze meta-analyse blijkt dat de kennis en het doorverwijsgedrag niet steeds in lijn liggen met de meest recente evidentie over stotteren bij kleuters. Voor enkele prangende topics bleek de kennis niet bij iedereen in lijn te liggen met de recente evidentie. Voor deze topics werd een beperkte systematische literatuurzoektocht uitgevoerd om de meest recente evidentie weer te geven. Deze informatie verschijnt op een website, een poster en een brochure. Een focusgroep met (zorg)professionals en ouders van kleuters die stotteren geeft hier input op. 

Resultaten

Ben je zorgprofessional, kleuterleerkracht of ouder van een kleuter en ben je geïnteresseerd in informatie over stotteren bij kleuters? Selecteer hieronder de gepaste afbeelding en krijg toegang tot meer informatie. 

Ben je benieuwd naar onze brochure, onze video of onze poster? Die vind je ook op deze pagina.

Projectmedewerkers

Onze groep onderzoekers bestaat uit:

 • dr. Sabine Van Eerdenbrugh, logopedist, Opleiding Logopedie, Thomas More
 • Renke Sevenants, Logopedist, Opleiding Logopedie, Thomas More
 • Prof. dr. Kurt Eggers, logopedist, Opleiding Logopedie, Thomas More & Universiteit Gent
 • Steffi Snijders, student Logopedie, Opleiding Logopedie, Thomas More 
 • Diede Piedfort, student Logopedie, Opleiding Logopedie, Thomas More 
 • Laure Aernouts, alumnus van de opleiding Logopedie, Opleiding Logopedie, Thomas More 
 • Lotte Bosmans, alumnus van de opleiding Logopedie, Opleiding Logopedie, Thomas More 
 • Hafsa Bouzian, alumnus van de opleiding Logopedie, Opleiding Logopedie, Thomas More 
 • Britt Beirinckx, alumnus van de opleiding Logopedie, Opleiding Logopedie, Thomas More 
 • Lise Theys, alumnus van de opleiding Logopedie, Opleiding Logopedie, Thomas More 
 • Aljana Van den Broek, alumnus van de opleiding Logopedie, Opleiding Logopedie, Thomas More 

Wij danken iedereen die deelneemt of deel heeft genomen aan dit project, de deelnemers aan de focusgroep, Kaatje die de illustratie verzorgde, Domus Medica en Kind & Gezin voor hun betrokkenheid.

Timing

Dit project loopt tot 01 september 2024.

dr. Sabine Van Eerdenbrugh
Docent en onderzoeker Logopedie
T + 32 (0)3 432 40 40