Datagestuurde Winkelgebieden

Wie beschikt over data, kan deze omzetten in informatie en met die kennis bijdragen tot gezonde
ondernemingen in een gezond winkelgebied. Het project 'Datagestuurde Winkelgebieden' wil op een gebruiksvriendelijke manier data die betrouwbaar, eenduidig en future proof zijn, aanbieden aan de handel en horeca, zodat zij meer datagedreven beslissingen kunnen nemen.

Data gebruiksvriendelijk aanbieden aan handel en horeca

Op basis van data kunnen organisatie gericht beslissingen nemen en efficiënte acties uitvoeren. Sommige winkels weten zeer goed wanneer hun druktemomenten zijn, wie hun klantengroepen zijn, wat de conversie is wanneer een klant de winkel binnenwandelt, welke promotie effectief is, enzovoort. 

Net als bij e-commerce zijn het de (grote) ketens die voornamelijk met data aan de slag gaan. De lokale handelaar lijkt weer later aan te sluiten of de boot te missen, ook omdat het vaak niet realistisch is voor een kleine zelfstandige om dit alleen op te zetten. Elke detailhandelaar en horeca-ondernemer beschikt nochtans over data of kan dit op een zeer goedkope manier capteren. Ze slagen er echter niet in om deze cijfers te gebruiken om enkele aspecten in hun ondernemersplan aan te passen.  

Ook steden trachten steeds meer data te gebruiken om hun beleid te monitoren, met de doelstelling om hiermee op termijn hun beleid bij te sturen. Voorlopig is die data voornamelijk gericht op het monitoren van druktebeelden. Dit verloopt met wisselend succes en voorlopig pakken de meeste steden dit nog op hun eilandje aan. Zelfs wanneer deze passantentellingen correct zijn, kan er nog geen beeld gevormd worden over de actuele toestand van de winkelstraat. Deze cijfers vertellen immers niks over de toestand van de winkels. Hiervoor zou een continue uitwisseling moeten zijn met de situatie van de handelaar. 

Doel

Net zoals de steden reeds aan een datacultuur werken om betere beslissingen te nemen, willen we in dit project de handelaar ondersteunen om ook meer datagedreven beslissingen te nemen. We vetrekken vanuit de behoeften van de handelaars en bekijken samen met hen over welke data zij beschikken, op welke manier ze deze data kunnen delen met de stad, welke (open) data zij van de stad willen ontvangen en hoe een handelaarsdashboard gebruiksvriendelijk kan opgezet worden. 

Resultaten

Het sluitstuk van dit project is het opleveren van een dashboard voor handelaars en een dashboard voor het beleid van de betrokken steden, waardoor beide partijen via accurate data meer kennis ter beschikking krijgen om hun acties te verbeteren. 

Projectmedewerkers

  • dr. Marijke Brants, onderzoeker digitaal en duurzaam ondernemen
  • Charlotte Catteeuw, onderzoeker digital media experiences en gebruikersonderzoek
  • dr. Jelle Van Camp, onderzoeker strategische businessinnovatie

Timing

Het onderzoeksproject 'Datagestuurde Winkelgebieden' loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

 Partners

Voor dit project werken we samen met Stad Antwerpen, Stad Leuven, Stad Roeselare en Stad Mechelen (promotor). Dit project ontvangt steun van EFRO en de Provincie Antwerpen.

Marijke Brants
Onderzoeker duurzaam ondernemen, Creative & Innovative Business
T + 32 (0)15 68 88 56