Logopedie voor mensen met ernstige afasie: GLOBAMIX

Tijdens deze studiedag staat het recent uitgegeven programma GLOBAMIX (Paemeleire & Moerkerke, 2020) centraal. GLOBAMIX is een toolbox voor dynamisch assessment bij volwassenen met ernstige afasie. De test helpt om de restmogelijkheden van deze patiënten holistisch in kaart te brengen en hierdoor de behandeling vorm te geven. Aan de hand van casuïstiek leer je hoe je iemand met een ernstige afasie onderzoekend behandelt, welke valkuilen je onderweg kan tegenkomen en hoe je die best het hoofd biedt. Er is hierbij veel aandacht voor de rol van ondersteunde communicatie.

Op het einde van de dag heb je concrete ideeën voor de behandeling van jouw cliënten met ernstige afasie.

Spreker

  • Frank Paemeleire, docent Arteveldehogeschool en clinicus AZ Maria Middelares Gent

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch

  • Datum | di. 17 mei 2022
  • Uur |  9.30 - 16.30 uur
  • Inschrijvingsgeld | € 100 (incl. broodjeslunch)
  • Maximale groepsgrootte | 30
  • Uiterste inschrijvingsdatum | di. 10 mei 2022