Meertalige personen met afasie: onderzoek en behandeling

In onze huidige samenleving is meertaligheid eerder regel dan uitzondering. Maar hoe ga je als logopedist met deze patiëntenpopulatie aan de slag? Je spreekt waarschijnlijk wel een aardig mondje Frans of Engels, maar is dit voldoende om een meertalig persoon met afasie te behandelen? Wat doe je als de meertalige persoon Chinees of Berbers spreekt? Op deze studiedag krijg je concrete handvatten.

In de voormiddag focust Silke Coemans op het taalonderzoek bij meertalige personen met afasie. Ze toont aan de hand van beeldvormingsonderzoek de gewijzigde representatie van taal in de hersenen. Wat is de rol van de frontaalkwab? Welke rol is er weggelegd voor het cerebellum? Wat zijn de patronen van verlies en herstel en hoe kan je hierop inspelen in therapie of via ondersteuning van de omgeving?

In de namiddag gaat Saskia Mooijman dieper in op de behandeling van meertalige personen met afasie. Ze staat daarbij niet alleen stil bij het talig aspect, maar onderlijnt ook de rol van executieve controle. Ze bespreekt het nut van tweeledige therapie: het trainen van de taal én de niettalige executieve controle. Door deze therapie leert een persoon met afasie om adequater en vlotter de juiste taal te selecteren, te switchen tussen de verschillende talen en de ene taal te onderdrukken terwijl de andere taal effectief ingezet wordt. Saskia toont aan de hand van de literatuur en casussen welke rol executieve controle zou kunnen spelen bij therapie-uitkomsten en functionele communicatie.

Sprekers

  • Silke Coemans, onderzoeker Vrije Universiteit Brussel
  • Saskia Mooijman, onderzoeker Radboud Universiteit Nijmegen, Nederland

Doelgroep

  • Logopedisten

Praktisch

  • Datum | do. 17 maart 2022
  • Uur |  9.30 - 16.30 uur
  • Inschrijvingsgeld | € 100 (incl. broodjeslunch)
  • Maximale groepsgrootte | 30
  • Uiterste inschrijvingsdatum | do. 10 maart 2022