Smart Retail Area

Retailers staan onder druk om hun klanten een beleving aan te bieden. Samen met de Stad Antwerpen willen we met het project Smart Retail Area retailers en winkelgebieden van Vlaanderen een duwtje in de juiste richting geven en hun concurrentievermogen versterken door het inzetten van digitale of ‘smart’ technologieën.

Smart technologieën inzetten in winkelgebieden

Snelle digitalisering, een economisch klimaat onder druk door de coronacrisis, hevige online concurrentie en een consument die overal terecht kan en hogere eisen stelt, zorgen voor een steeds grotere druk op het traditionele retail businessmodel. Dat businessmodel is vooral gestoeld op ‘doorverkoop’: winst maken op (door)verkoop van producten waar ze zelden het alleenrecht op hebben. Dit zorgt ervoor dat retailers op andere manieren relaties moeten opbouwen met hun klanten. Retailers hebben hierin een unieke positie: ze staan, meer dan andere sectoren, in rechtstreeks contact met hun kopers, wat het belang benadrukt van een juiste user interface, een beleving. Alleen zo kan een fysieke winkelbeleving een duidelijke meerwaarde bieden boven het snelle online shoppen.

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat de nood aan fysiek winkelen leeft bij de consument. Om op te boksen tegen het gebruiksgemak van online shoppen, moet de retailer of het winkelgebied inzetten op die belevingsfactor. Er zijn heel wat nieuwe digitale toepassingen beschikbaar om van shoppen binnen en buiten de winkel een nieuwe beleving te maken, maar ook om shoppen makkelijker, gepersonaliseerd en flexibel te maken.

Toch zorgen gebrek aan kennis van de toepassingen, de aankoopprijs en de angst voor de respons van consumenten er voor dat retailers vaak aarzelen om digitale en smart toepassingen in te zetten. Het besef dat verandering nodig is, is er, alleen is er de vraag: hoe? Juist bij deze ‘hoe’ vraag kan een lokale overheid een cruciale rol spelen. Zij kunnen een verbindende factor zijn waarbij de openbare ruimte gebruikt wordt om deze ervaringen/belevingen niet enkel met elkaar te verbinden, maar ook te faciliteren. Daarom willen de Stad Antwerpen en Thomas More-hogeschool binnen het project Smart Retail Area de retailers en winkelgebieden van Vlaanderen een duwtje in de juiste richting geven en hun concurrentievermogen versterken door het inzetten van digitale of ‘smart’ technologieën.

Doel

De projectpartners Stad Antwerpen en Thomas More beogen met het project 'Smart Retail Area' een kennisdoorstroming en implementatiesprong van smart digitale oplossingen binnen het winkelgebied van de Vlaamse steden en gemeenten. Hierin kijken we expliciet naar de centrale rol die een openbare dienst speelt bij het versterken van de ondernemers binnen de winkelgebieden, aan de hand van slim/digitaal gebruik van de openbare ruimte en de connectie naar instore digitale toepassingen voor de versterking van de winkelbeleving.

Resultaten

Het project 'Smart Retail Area' wil een sterkere competitieve handelskern binnen de Vlaamse winkelgebieden realiseren, aan de hand van co-creatie tussen beleid, kennisinstelling, lokale handelaar en consument. Tijdens deze co-creatie worden een aantal concepten getest, gevalideerd en de impact gemeten. Het eindresultaat is een draaiboek/blauwdruk ‘Smart Retail Area’ waar zowel beleidsmakers als de lokale handelaar mee aan de slag kunnen.

Projectmedewerkers

  • dr. Marijke Brants, onderzoeker digitaal en duurzaam ondernemen
  • Anne Smits, onderzoeker digital media experiences en gebruikersonderzoek
  • Charlotte Catteeuw, onderzoeker digital media experiences en gebruikersonderzoek

Timing

Het onderzoeksproject Smart Retail Area loopt van 1 januari 2021 tot 31 december 2022.

Partners

Voor dit project werken we samen met Stad Antwerpen (promotor). Dit project ontvangt steun van EFRO. 

Marijke Brants
Onderzoeker duurzaam ondernemen, Creative & Innovative Business
T + 32 (0)15 68 88 56