De duurzame consument

De mode-industrie is één van de meest vervuilende ter wereld en modebedrijven staan meer dan ooit onder druk om duurzaam te innoveren. Met De Modemonitor wil het expertisecentrum Creative & Innovative Business duidelijk krijgen hoe het zit met de consumentenacceptatie van circulaire businessmodellen in de mode, om zo de sector te helpen op een juiste manier daadkrachtig te innoveren.

De Modemonitor: Over markacceptatie van circulaire businessmodellen in de mode

De circulaire economie heeft een drievoudig doel; het streven naar een economisch, ecologisch en sociaal evenwicht. Het ideale beeld is er één waarbij grondstoffen niet verloren gaan, reststromen hergebruikt worden zonder verlies van waarde, en nieuwe grondstoffen zo lokaal mogelijk en met zo weinig mogelijk (hernieuwbare) energie worden aangemaakt.  

De toenemende wereldwijde urgentie om met milieukwesties en klimaatverandering om te gaan, dwingt de regeringen maatregelen te nemen om de uitstoot van broeikasgassen te minimaliseren en strikte milieuregels te implementeren, inclusief beleid dat maatregelen met betrekking tot de circulaire economie integreert. (Circular Econom Action Plan EC). Dit beleid verhoogt de druk op de textielindustrie om zijn ecologische voetafdruk aan te pakken. De kledingwereld uit zich als één van de frontrunners in deze transitie, en biedt zich dus aan als een ideaal onderzoekdomein voor een circulaire economie. Het is bij uitstek een sector waarin beleidsbeslissingen, daadkracht van bedrijven en consumentenacceptatie gebundeld moeten worden, om de nodige transitie teweeg te brengen.  

Voor ondernemingen is de waaier aan circulaire opties groot. Het besef dat er verandering nodig is, is zeker aanwezig, maar welke innovatie of circulaire strategie het beste aansluiting vindt met de eigen of nieuwe klantendoelgroep, ontbreekt. Cijfers over de gevoeligheid van de consument aan duurzame kleding lopen uiteen. 

Doel

Met dit onderzoek willen we duidelijk krijgen hoe het zit met de consumentenacceptatie van circulaire businessmodellen in de mode, zodat de sector op een juiste manier daadkrachtig kan innoveren.  

Vul zelf de Modemonitor 2.0. in

Resultaten

Met De Modemonitor willen we een marktsegmentering doorvoeren bij de Vlaamse consument op duurzaam consumentengedrag, waarbij de resultaten dienen ter ondersteuning van Vlaamse KMO’s die op zoek zijn naar houvast voor verduurzaming.

Data en kennis vertalen we naar:

  1. Consumentenprofielen: een marktsegmentatie binnen de duurzame mode
  2. Een classificatiesysteem van duurzame businessmodellen dat strategieën en cases omhelst binnen de mode, met een schaalbaar karakter voor cases vanuit andere sectoren
  3. Een gids en werkinstrument voor effectieve duurzaamheidscommunicatie

Projectmedewerkers

  • Veerle Spaepen, onderzoeker duurzame businessmodellen
  • Dr. Janet Takens, onderzoeker duurzaamheidscommunicatie
  • Michelle Lenaerts, wetenschappelijk medewerker Creative & Innovative Business
  • Karen Smet, onderzoeker en docent strategische communicatie
  • Sarah Talboom, onderzoeker en docent strategische communicatie

Timing

Het onderzoeksproject 'De duurzame consument' loopt van van september 2020 tot augustus 2024.  

Veerle Spaepen
Onderzoeker duurzaam ondernemen, Creative & Innovative Business
Dr. Janet Takens
Onderzoeker duurzaam ondernemen, Creative & Innovative Business