Ontastbaar erfgoed

De integratie van het immaterieel cultureel erfgoed (ICE) in het toeristisch aanbod gebeurt momenteel niet of amper. Met het project Ontastbaar Erfgoed willen we stakeholders in toerisme ondersteunen om ICE betekenisvol en duurzaam te integreren in hun aanbod, door de link te maken met materieel erfgoed en het landschap.

Toeristische ontsluiting van immaterieel erfgoed

Een doordachte toeristische ontsluiting van immaterieel cultureel erfgoed (ICE) kan zowel een economische als maatschappelijke impact hebben. De complexe vluchtige en subjectieve aard van het immateriële, alsook een gebrek aan kennis en samenwerking tussen stakeholders, staan deze integratie nog in de weg. Het project Ontastbaar Erfgoed wil stakeholders ondersteunen in het betekenisvol en duurzaam integreren van ICE in verhalen en ervaringen binnen een toeristisch aanbod, door de link te maken met materieel erfgoed en het landschap.

Doel

Met dit project willen we een concrete aanpak/methodiek met collectieve inzichten en richtlijnen uitwerken die bestemmingsmarketingorganisaties (DMO’s) in staat stelt om, in samenwerking met de belanghebbenden binnen het proces, stapsgewijs de integratie van het ICE binnen het toeristisch aanbod te faciliteren.

Daarbij zijn de doelstellingen van het onderzoek:

 • Het in het kaart brengen van goede praktijken, verwachtingen van diverse stakeholders (DMO’s, erfgoedcellen, (toeristische) ondernemers, erfgoedgemeenschappen en bezoekers)
  en randvoorwaarden voor onderlinge samenwerking en ontsluiting, voor diverse vormen van
  immaterieel erfgoed
 • Het vertalen van deze kennis naar een methodiek die aandacht heeft voor
  • het potentieel van diverse vormen van immaterieel erfgoed
  • samenwerkingsvormen tussen diverse stakeholders en
  • de stappen die nodig zijn om verhalen en ervaringen vorm te geven, door middel van spatial storytelling als instrument
 • Het verspreiden van kennis en de ontwikkelde methodiek naar DMO’s en geïnteresseerde externen via een draaiboek en vormingstraject

Resultaten

Als eindresultaat willen we komen tot een concrete aanpak/methodiek met collectieve inzichten en richtlijnen om de stapsgewijze integratie van het immaterieel cultureel erfgoed binnen het toeristisch aanbod te faciliteren. Dit in de vorm van een draaiboek en vormingstraject.

Projectmedewerkers

Timing

Het project loopt van januari 2021 tot augustus 2023.

Kaat De Ridder
Speerpuntcoördinator Innovative Tourism
T + 32 (0)15 369 166