Overzicht vormingen op maat | Mechelen

Hebt u een specifieke vraag naar vormingen voor u of uw organisatie, kan u contact opnemen met onze coördinator dienstverlening (Liesbet Van Bos). Zij zal met u de mogelijkheden bespreken en een vrijblijvende offerte opmaken voor uw vraag.

Thomas More Mechelen beschikt niet alleen over heel wat expertise, maar we hebben tevens de nodige infrastructuur om ook praktische vormingen en simulatietrainingen te geven met de meest vooruitstrevende technologie. Van harte welkom!

Een greep uit onze mogelijkheden:

EHBO en Reanimatie

Wil u binnen uw organisatie medewerkers bijscholen in de basics rond eerst hulp en reanimatie, dan kan dat door onze gecertificeerde docenten. Naast levensreddende handelingen zullen ook basiswondzorg en het herkennen van bepaalde aandoeningen als beroerte en epilepsie aan bod kunnen komen. 

Vormingen Spoedgevallen en intensieve zorgen

U hebt nood aan opfrissing rond bepaalde thema's? Dan zorgen wij dat u kan aansluiten bij onze studenten binnen de specialisatie opleiding intensieve zorgen en spoedgevallenzorg. 

Naast theoretische lessen zal u ook workshops kunnen meevolgen. 

Wil u met een grotere groep aansluiten? Dan zal bekeken worden hoe we deze workshops op gepaste tijden kunnen herhalen. 

Kunstmatige Ventilatie en Hemodynamische Monitoring voor beginners

De recente COVID-19 crisis heeft in vele ziekenhuizen een verschuiving teweeggebracht tussen zorgverleners en afdelingen. Verpleegkundigen die niet vertrouwd waren met deze intensieve handelingen werden er ingezet om te helpen en zorg te verlenen aan de ernstig zieke beademde patiënt.  Niet zo evident. Daarom biedt Thomas More Mechelen een E-learning module aan. Deze leerstof kan online worden toegelicht, waarna ook beknopte trainingen in kleine groepen kunnen worden gegeven ter plaatse. 

Mentorenvorming

Thomas More Mechelen heeft een mooi aanbod voor vormingen aan mentoren. U kan dit terugvinden bij het domein Coaching/mentorschap op onze webpagina. 

Indien u specifieke vragen hebt voor opleiding van mentoren, al dan niet in uw instelling, kan u contact opnemen met ons. 

Internationalisering

Hebt u interesse in de multiculturele aspecten binnen de zorgverlening?  Hebt u plannen om in het buitenland te gaan werken als zorgverlener? Ook dan kan u terecht bij ons.

Thomas More Mechelen zet sterk in op internationaliseren en het ontwikkelen van de internationale competenties. Naast het stimuleren van buitenlandse ervaringen zijn er ook lessen en sessies waarop u kan aansluiten.  

Communicare: communicatie tussen zorgprofessionals en mensen met afasie

Communicatieproblemen bij afasie zorgen voor negatieve gevoelens bij zorgprofessionals enerzijds en anderzijds tot over/onderbehandeling, eenzaamheid en ontevredenheid bij de mensen met afasie zelf. Met deze scholing willen we de bestaande struikelblokken ombuigen in uitdagingen en handvaten aanreiken om zich sterker te voelen en vaardiger te communiceren. 

Deze vorming wordt gegeven op vooropgestelde data die u reeds kan terugvinden bij diverse domeinen op onze webpagina. Echter, indien u deze vorming wil organiseren in uw zorginstelling of organisatie, kan u contact opnemen met ons. 

Opfrissing vaardigheden en simulatietrainingen

Naast verpleegtechnische vaardigheden die u kan oefenen in ons skillslab, leggen we in de simulatieomgeving de nadruk op non-technical skills (CRM principes). Thomas More Mechelen is de pionier binnen Benelux voor wat betreft simuleren in een immersive omgeving. We bootsen de realiteit zo goed als mogelijk na en toch bevindt de student zich in een veilige omgeving, waar fouten nog mogen gemaakt worden. 

Onze docenten zijn goed getraind en zullen deze simulaties deskundig aansturen in een regieruimte, waarna de aandacht gaat naar debriefing. 

Op vraag kunnen deze simulatiesessie ook worden georganiseerd voor externe zorgprofessionals. 

Opleiding voor zorgkundigen

Ook voor zorgkundigen heeft Thomas More Mechelen reeds opleiding ter plaatse gegeven. Zorgkundigen hebben immers verantwoordelijkheden die nauw aansluiten bij de verpleegkundige zorg. Zorgkundigen zijn professionals die in bepaalde zorgsettings nog dichter bij de zorgvrager staan en waarbij een goede observatie en zorg evenzeer essentieel is. 

Vormingen die reeds op vraag werden gegeven aan zorgkundigen:

-Observatie en rapportage (3u)

-Communicatie met de zorgvrager (3u)

-Diabetes: zorgaspecten, aandachtspunten en observatie (3u) 

 

 

 

Lieve Van Nieuwenhuysen
T +32 15 68 85 31
Vincent Van Baelen
T +32 498 08 08 78