Nalezen teksten 2020-2021

07/10/20    COCOM01    Interculturele communicatie met ouders
13/11/20    COCOM02    Feedback: waarheid, durven of doen?
17/11/20    COCOM03    Met coachingsvaardigheden verbinding maken - basistraining 
09/03/21    COCOM04    Verbindende communicatie
22/04/21    COCOM05    Met coachingsvaardigheden verbinding maken - vervolgtraining 


06/10/20    GDSOV01    Gezag en respect… zonder woorden
15/10/20    GDSOV02    Groepen om van te snoepen
13/11/20    GDSOV03    Van driftige peuter naar relaxte kleuter
20/11/20    GDSOV04    Relaxed voor de klas
14/01/21    GDSOV05    Storend gedrag begrijpen, opvolgen en aanpakken
18/03/21    GDSOV06    Van knap lastig naar knap krachtig


26/11/20    MABEL01    BeZORGd om onderwijskwaliteit 
30/11/20    MABEL02    Je tijd beter beheren (Mechelen) 
07/12/20    MABEL03    Breng je team in beweging. Dinosaurussen spotten en aanpakken doe je zo!
11/12/20    MABEL04    Je tijd beter beheren (Geraardsbergen)
12/01/21    MABEL05    Van samen werken naar samenwerken
23/02/21    MABEL06    Eigentijds sanctiebeleid (Mechelen)
04/03/21    MABEL07    Samen met jouw team werken aan preventie van burn-out (Mechelen)
11/03/21    MABEL08    Eigentijds sanctiebeleid (Geraardsbergen)
22/03/21    MABEL09    Samen met jouw team werken aan preventie van burn-out (Geraardsbergen)


23/10/20    MICT01    Ontdek de mogelijkheden van Office 365 voor je onderwijspraktijk! 
04/12/20    MICT02    ICT-interactie in je klas
29/01/21    MICT03    Motiverend onderwijs met game-based learning
19/03/21    MICT04    Haal alles uit je iPad!
23/03/21    MICT05    Digitale didactiek voor je digibord


14/10/20    MUVOR01    Basistechnieken zingen in de kleuterklas
23/10/20    MUVOR02    Muzisch werken in en met de natuur
19/01/21    MUVOR03    Basistechnieken zingen in de lagere school
26/02/21    MUVOR04    Het belang van drama in de klas
03/03/21    MUVOR05    Ukelele voor beginners 


15/09/20    PEDID01    Bewegend Leren
29/09/20    PEDID02    Hoe waanzinnig rijk kan een leeromgeving zijn?
02/10/20    PEDID03    WIJZE LESSEN: bouwstenen voor een effectieve didactiek in het S.O.
05/10/20    PEDID04    Groeigericht evalueren en rapporteren 
08/10/20    PEDID05    Stuur jij je kleuters of sturen ze zichzelf?
08/10/20    PEDID06    Meer tijd creëren in je klas
15/10/20    PEDID07    Binnenklasdifferentiatie, aan de slag op maat van elk kind
21/10/20    PEDID08    De leeruitdaging
22/10/20    PEDID09    Co-teaching in de lagere school
27/10/20    PEDID10    Co-teaching in de kleuterschool
17/11/20    PEDID11    Curieuzeneuze… maak je kleuters nieuwsgierig!
19/11/20    PEDID12    Onthaal centraal
19/11/20    PEDID13    Ondernemend onderwijs stimuleren
20/11/20    PEDID14    Binnenklasdifferentiatie op kleutermaat
23/11/20    PEDID15    WIJZE LESSEN: bouwstenen voor een effectieve didactiek in het lager onderwijs
03/12/20    PEDID16    Activerende werkvormen in het secundair onderwijs
03/12/20    PEDID17    Binnenklasdifferentiatie: wat, waarom en hoe?
04/12/20    PEDID18    Verrassend dat talentenverhaal
08/12/20    PEDID19    Co-teaching in de kleuterschool
14/01/21    PEDID20    Groeigericht evalueren van competenties
28/01/21    PEDID21    Meespelen en spelbegeleiding in hoeken
02/02/21    PEDID22    De werkelijkheid van het kind als uitgangspunt voor W.O.
26/02/21    PEDID23    Vertrek eens zonder thema
09/03/21    PEDID24    Effectieve vormen van instructie
16/03/21    PEDID25    WIJZE LESSEN over hoe toetsing en feedback kunnen bijdragen aan effectief leren
25/03/21    PEDID26    Evalueren in de kleuterklas
27/04/21    PEDID27    Bewegend leren
29/04/21    PEDID28    (Weg)wijs met media in de lagere school


12/10/20    TAAL01    Lessenreeks 'Beproefde methodieken binnen alfa NT2'
12/10/20    TAAL01A  Beproefde methodieken binnen alfa NT2 - mondelinge vaardigheden
09/11/20    TAAL01B  Beproefde methodieken binnen alfa NT2 - schriftelijke vaardigheden
23/11/20    TAAL01C  Beproefde methodieken binnen alfa NT2 - differentiëren en leesplezier stimuleren
18/11/20    TAAL02    Nederlands in de kleuterklas
24/11/20    TAAL03    Meer lezen, beter in taal!  Leesplezier in de 2de en 3de graad
13/01/21    TAAL04    Een rijk taalaanbod in de kleuterklas
18/01/21    TAAL05    Begrijpend lezen met verschillende tekstsoorten
01/02/21    TAAL06    Ken je kwartiermakers? Leesvaardigheid verhogen met effect
03/02/21    TAAL07    Voldoende geletterd naar het 1ste leerjaar
08/03/21    TAAL08    Meer lezen, beter in taal! Leesplezier in de 1ste graad
17/03/21    TAAL09    Begrijpend luisteren komt voor begrijpend lezen!
27/04/21    TAAL10    Een effectieve didactische aanpak van aanvankelijk lezen, ook voor anderstalige leerlingen
                  TAAL11    Aan de slag met CLIL


25/11/20    TECHN01    Logisch denken met kleuters aan de hand van robots
25/11/20    TECHN02    Drones in je klas
27/01/21    TECHN03    Lessenreeks 'Van leek tot STEM-expert'
27/01/21    TECHN03A  STEM in de klas, hoe begin je eraan?
24/02/21    TECHN03B  Hamers, beitels, zagen, … hoe ga je ermee aan de slag in je STEM- en technieklessen?
10/03/21    TECHN03C  Onderzoekend leren integreren in je STEM-lessen
24/03/21    TECHN03D  Ontwerpend leren integreren in je STEM-lessen
21/04/21    TECHN03E  Wiskunde en computationeel denken integreren in je STEM-lessen
05/05/21    TECHN03F  Maak je eigen STEM-lessenreeks!
03/02/21    TECHN04    Techniek in de kleuterklas
03/03/21    TECHN05    Computationeel denken integreren in je STEM-lessen, hoe doe je dat?
                  TECHN06    Aan de slag in het Junior Fablab
 


13/10/20    ZOROK01    Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid
19/10/20    ZOROK02    'Ik kan het niet zo fijn.' Fijnmotoriek
20/10/20    ZOROK03    Een kind met ASS in de klas: van uitdaging naar aanpak!
10/11/20    ZOROK04    Wie schrijft die blijft… dus het schrijven moet blijven!
01/12/20    ZOROK05    'Ik zie het anders.' Omgaan met richtingsmoeilijkheden bij kinderen
10/12/20    ZOROK06    Luister je naar mij? In gesprek gaan met kinderen
12/01/21    ZOROK07    Luisteren en omgaan met emoties, stress en angst bij kinderen in een (post-)coronatijdperk
15/01/21    ZOROK08    Van kleuterleerkracht naar kleuteronderwijzer. Executieve functies en emotieregulatie in de kleuterklas
21/01/21    ZOROK09    Van leerkracht naar onderwijzer. Executieve functies en emotieregulatie in het lager onderwijs
26/01/21    ZOROK10    Ik kan dat (nog) niet.' Schoolrijpheid en faalangst
25/02/21    ZOROK11    'Waar het hart van vol is…' Hartcoherentie als rustbrenger op school.
02/03/21    ZOROK12    Perfectionisme is 'in'
22/04/21    ZOROK13    Een beeld zegt meer dan duizend woorden. Creatief uiten van gevoelens
                  ZOROK14    Handelingsgericht coachen 1
                  ZOROK15    Handelingsgericht coachen 2
                  ZOROK16    Kinderen met talige leerbehoeften ondersteunen
                  ZOROK17    Sociaal-emotionele behoeften bij jongeren ondersteunen
                  ZOROK18    Communiceren met ouders
                  ZOROK19    Kleuters met talige leerbehoeften ondersteunen
                  ZOROK20    Sociaal-emotionele behoeften bij kleuters ondersteunen
                  ZOROK21    Kinderen met wiskundige leerbehoeften ondersteunen
                  ZOROK22    Sociaal-emotionele behoeften bij kinderen ondersteunen
                  ZOROK23    Effectieve leer- en studeermethoden
                  ZOROK24    Studieloopbaanbegeleiding
                  ZOROK25    Leerbehoeften bij jongeren ondersteunen


12/10/20    ZZPON01    Oefen je stem! Spreektraining voor leerkrachten
11/12/20    ZZPON02    H(islam)story
08/01/21    ZZPON03    Mindfulness, en stille revolutie in het onderwijs
01/03/21    ZZPON04    Oefen je stem! Spreektraining voor leerkrachten
23/04/21    ZZPON05    Groeien in stressbehendigheid
                  ZZPON06    Fundamentals van de islam