Bemiddeling op vaste lesdag

Postgraduaat verbonden aan de opleiding Toegepaste Psychologie

Location: Belgium - Mechelen - Campus Kruidtuin

Bemiddelen is de toekomst!

 • Jij wil aan de slag als erkend bemiddelaar
 • Of je wil meer kennis over bemiddeling en de bemiddelingsvaardigheden integreren in je huidige job of je leven.
 • Je krijgt een zicht op conflicten vanuit verschillende wetenschappelijke disciplines.
 • Alle vakken worden gedoceerd door enthousiaste docenten mét ervaring als erkend bemiddelaar.
 • Je ontwikkelt relevante bemiddelingsvaardigheden via rollenspelen
 • Verwacht je aan veel interactie in kleine groepen en persoonlijke begeleiding van de praktijkdocenten. 
 • Als specialisatie kies je bemiddeling in familiale zaken of bij arbeidsconflicten. 
 • Als je slaagt voor je basisopleiding én een specialisatie, kan je je erkenning aanvragen bij de federale Bemiddelingscommissie.
 • De opleiding is gespreid over één academiejaar en combineerbaar met werk en gezin.
 • Je volgt altijd les op een vrijdag.

Follow us!Facebook

Scroll down for more information
Monique Van Eyken
Monique Van Eyken
Programmacoördinator, docent
Voor al je inhoudelijke vragen.
Sofie Rysheuvels
Sofie Rysheuvels
Administratief coördinator
Voor al je praktische vragen.
Nancy Van Loo
Nancy Van Loo
Administratief medewerker
Voor al je praktische en administratieve vragen.

Eyecatchers

image.alt

Focus op praktijk

Je krijgt zowel theorie als praktijk van docenten die extra voeling hebben met de bemiddelingspraktijk. 
We zetten maximaal in op oefenen omdat bemiddelen een vaardigheid is. 

image.alt

Combinatie opleiding, gezin en werk

De lessen zowel in de basisopleiding als in de specialisaties vinden altijd plaats op een vrijdag overdag (niet ’s avonds of tijdens het weekend).

image.alt

Individuele coaching

Onze praktijkdocenten coachen je individueel waardoor je eigen leerproces wordt geoptimaliseerd.

Programma

 • Opbouw
 • Doelpubliek
 • Inhoud
 • Specifieke toelatingsvoorwaarden
 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden
 • Professionele bonus
 • Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille
 • Opbouw

  Het postgraduaat bestaat uit een module basisvorming bemiddeling en twee specialisatiemodules die je apart of samen kan volgen na de basismodule.

  Module basisvorming 

  • In de module “Basisvorming bemiddeling “(20 studiepunten) leer je: het juridische kader, psychosociale inzichten, de algemene principes van bemiddeling, hoe omgaan met conflicten en de communicatie- en bemiddelingsvaardigheden, zowel theoretisch als toegepast op het bemiddelen. 
    
  • Alle onderdelen hebben een duidelijke link met bemiddeling en vormen je als mens, als professional en als bemiddelaar. 

  Specialisatiemodules 

  • In de specialisatiemodule “Bemiddeling in familiale zaken” (10 studiepunten) krijg je zicht op familiale conflicten vanuit verschillende invalshoeken. We reiken je een juridisch kader aan dat voldoet om als niet-jurist juridisch geldende overeenkomsten te maken. De vaardigheden die je je eigen maakte in de basismodule, passen we hier toe op casussen binnen de familiesfeer, zoals familieruzies, relatie- en scheidingsproblemen, conflicten in nieuw samengestelde gezinnen, de zorg voor ouderen, erfenisruzies, enzovoort. We besteden ook veel aandacht aan de plaats van kinderen binnen familiale conflicten en binnen bemiddeling. 
    
  • De specialisatiemodule “Bemiddeling in sociale zaken” (10 studiepunten) focust op conflicten op de werkvloer en leert je ook bemiddelen met groepen. Je krijgt inzicht in de eigenheid van arbeidsconflicten en van psychosociale risico’s in organisaties en leert zo bemiddelen in horizontale en machtsconflicten, in teams en in specifieke doelgroepen. 
 • Doelpubliek

  We streven naar een heterogene en multidisciplinaire deelnemersgroep waar leren van elkaar belangrijk is.

  Om tot deze postgraduaatopleiding te worden toegelaten, moet je minimaal beschikken over een graduaat-, bachelor- of masterdiploma of een hiermee gelijkgesteld diploma.

  Inschrijven kan na een intakegesprek en motivatiebrief.

 • Inhoud

  Via de programmagids kan je de gedetailleerde inhoud van elk vak consulteren, met per vak het aantal studiepunten. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

 • Specifieke toelatingsvoorwaarden

  Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 omwille van het praktijkgericht werken. De opleiding wordt pas georganiseerd wanneer er 15 deelnemers zijn. De beslissing of de opleiding kan doorgaan, zal één of twee weken voor aanvang van de eerste lesdag gecommuniceerd worden aan de deelnemers die hebben ingeschreven. 

 • Inschrijvingsgeld en annulatievoorwaarden

  Het inschrijvingsgeld, inclusief elektronisch leerplatform bedraagt voor:  

  • Postgraduaat Bemiddeling 1 (= module basisopleiding + 1 specialisatiemodule): 3300 euro 
  • Postgraduaat Bemiddeling 2 (= module basisopleiding + 2 specialisatiemodules): 4100 euro 
  • Module Basisopleiding: 2400 euro 
  • 1 specialisatiemodule: 1200 euro  
  • 2 specialisatiemodules: 2100 euro 

  Annulatievoorwaarden
  Wie inschrijft voor het postgraduaat, verbindt zich er toe het volledige programma te volgen. 
  In geval van annulering van de inschrijving tot twee weken voor de start van de opleiding, wordt 50 euro van het inschrijvingsbedrag in rekening gebracht voor administratiekosten. 
  Indien men annuleert na de start van de eerste module, wordt het voorschot van 1200 euro niet terugbetaald. 
  Terugbetaling van het volledige inschrijvingsgeld is niet meer mogelijk na 15 januari 2023. 

 • Professionele bonus

  • Getuigschrift postgraduaat Bemiddeling
  • Indien je slaagt op de afzonderlijke module basisvorming of de afzonderlijke specialisatiemodule(s), ontvang je een certificaat.
 • Vlaams Opleidingsverlof en KMO-portefeuille

  De opleiding komt in aanmerking voor het Vlaams Opleidingsverlof (VOV), KMO-portefeuille en Cevora. 

  • VOV | Meer info & stappenplan Vlaams Opleidingsverlof vind je hier.
  • KMO-portefeuille | voor zelfstandigen (in bijberoep)
  • Cevora | Werknemers uit paritair comité 200.00 die een opleiding volgen buiten de werkuren kunnen dit via hun werkgever terugbetaald krijgen door Cevora. De terugbetaling bedraagt tot 375 euro per opleiding en per werknemer voor werkgevers die een opleidingsplan hebben.  Alle info over de terugbetalingsvoorwaarden vind je op de website van CEVORA.

After Graduation

 • De job van je leven
 • De job van je leven

  • Enerzijds kan je na het slagen voor de basisopleiding en een specialisatie, je erkenning aanvragen als erkend bemiddelaar. Je kan dan als zelfstandig bemiddelaar aan de slag of in een werkomgeving waar men bemiddelaars tewerkstelt.
  • Anderzijds zijn er heel wat afgestudeerden die de kennis en vaardigheden in hun werkomgeving hanteren.
  • Tenslotte word je als mens rijker na het volgen van deze opleiding. Op een afscheidsreceptie zei de levensgezel van één van de afgestudeerden: “ik heb een fijnere partner cadeau gekregen”.