Leraar Lager Onderwijs in verkort traject via leraar-in-opleiding (LIO)

Verkort werktraject van de educatieve bachelor Lager Onderwijs voor wie werkt in onderwijs

Location: Belgium - Vorselaar - Campus Vorselaar

Word leraar na jouw bacheloropleiding 

Werk jij als leraar lager onderwijs, maar beschik je niet over het juiste diploma? Dan is het LIO-traject iets voor jou!

In deze volwaardige bacheloropleiding benutten we jouw werkervaring maximaal. Door een combinatie van contactmomenten op de campus van de lerarenopleiding en door zelfstudie van online beschikbaar leermateriaal verwerf je pedagogisch-didactische inzichten en vakdidactiek van de verschillende leergebieden van de lagere school.

De student, de lagere school en de lerarenopleiding werken nauw samen. Een vaste begeleider vanuit de lerarenopleiding volgt de praktijk op.

Follow us!Facebook

Scroll down for more information
Ellen Piedfort
Ellen Piedfort
Opleidingsmanager
Voor al je vragen over de opleiding.
greet cuyt
Greet Cuyt
Trajectcoördinator

Programma

 • Doelgroep
 • Opbouw
 • Vakken
 • Uurrooster
 • Begeleiding
 • Doelgroep

  Houders van een bachelor- of masterdiploma die gedurende de opleiding tewerkgesteld zijn in het lager onderwijs voor een minimum van 500 lerarenuren (12/24) op jaarbasis.

 • Opbouw

  De opleiding duurt minimum twee jaar.  In het programma wordt een onderscheid gemaakt tussen studenten die een diploma hebben zonder of met onderwijsbevoegdheid.

  Het modeltraject is een voorstel om de verschillende opleidingsonderdelen op een logische en haalbare manier te spreiden over de twee jaren. 

  Elk academiejaar wordt opgesplitst in 5 periodes van telkens 7 weken. De laatste week van een periode zijn er examens en evaluatie. De lesdagen zijn op zaterdag, telkens de tweede en de vierde zaterdag van een periode. 

 • Vakken

  Hieronder vind je een overzicht van de vakken (onder voorbehoud van wijzigingen), met per vak het aantal studiepunten. Studiepunten drukken uit hoeveel uren je gemiddeld nodig hebt om de leerstof te verwerken (incl. lessen). Reken voor 1 studiepunt ongeveer 25 à 30 uren.

  Jaar1
  Pedagogisch-didactische expertise
  Onderwijsmodule 1 3
  Onderwijsmodule 2 3
  Pedagogisch-didactische thema's 1 3
  Pedagogisch-didactische thema's 2 3
  Pedagogisch-didactische thema's 3 3
  Pedagogisch-didactische thema's 4 3
  Expertise leerdomeinen lagere school
  Kennisbasis wiskunde 3
  Kennisbasis Nederlands 3
  Kennisbasis wereldoriëntatie 3
  Kennisbasis muzische vorming 3
  Kennisbasis Frans 3
  Vakdidactiek wiskunde 3
  Vakdidactiek Nederlands 3
  Vakdidactiek wereldoriëntatie 3
  Jaar1
  Vakdidactiek muzische vorming 3
  Vakdidactiek Frans 3
  RK-Godsdienst 3
  Bewegingsopvoeding 3
  RZL
  RZL 3
  Praktijk
  Aanvangspraktijk 9
  Praktijk I 3
  Praktijk II 3
  Praktijk III 3
  Praktijk IV 3
  Praktijk V 3
  Praktijk VI 3
  Praktijk VII 3
  Praktijk VIII 3
  Jaar1
  Pedagogisch-didactische expertise
  Onderwijsmodule 1 3
  Onderwijsmodule 2 3
  Pedagogisch-didactische thema's 1 3
  Pedagogisch-didactische thema's 2 3
  Pedagogisch-didactische thema's 3 3
  Pedagogisch-didactische thema's 4 3
  Expertise leerdomeinen lagere school
  Kennisbasis wiskunde 3
  Kennisbasis Nederlands 3
  Kennisbasis wereldoriëntatie 3
  Kennisbasis muzische vorming 3
  Kennisbasis Frans 3
  Vakdidactiek wiskunde 3
  Vakdidactiek Nederlands 3
  Vakdidactiek wereldoriëntatie 3
  Vakdidactiek muzische vorming 3
  Vakdidactiek Frans 3
  RK-Godsdienst 3
  Bewegingsopvoeding 3
  RZL
  RZL 3
  Praktijk
  Aanvangspraktijk 9
  Praktijk I 3
  Praktijk II 3
  Praktijk III 3
  Praktijk IV 3
  Praktijk V 3
  Praktijk VI 3
  Praktijk VII 3
  Praktijk VIII 3
 • Uurrooster

  • De duur van de opleiding is twee jaar. Wanneer de student opteert voor meer spreiding zal de opleiding langer duren. 
  • De lesdagen en -momenten zijn op voorhand gekend, namelijk op  zaterdag, telkens de tweede en de vierde zaterdag van een periode.
  • Een lesdag bestaat uit 4 blokken van 1,5 uur met als uurregeling:
   • voormiddag | 9.00-10.30 uur en 11.00 en 12.30 uur
   • namiddag | 13.30-15.00 uur en 15.30 en 17.00 uur
  • Op een lesdag kunnen er twee opleidingsonderdelen gevolgd worden, één in de voormiddag en één in de namiddag. 
  • Op het einde van een periode, in week 7, zijn er examens op woensdag en zaterdag.
 • Begeleiding

  • Alles start met een intakegesprek tussen de school, de student en de lerarenopleiding.
  • Voor de opleidingsonderdelen ‘Pedagogisch-didactische expertise’ en ‘Vakdidactiek’ zijn er per periode twee lesdagen op zaterdag. 
  • De opleidingsonderdelen ‘Kennisbasis’ worden door de studenten zelfstandig gestudeerd. Twee keer is er op woensdagnamiddag een onlinevragenmoment.
  • Je praktijk in de lagere school wordt opgevolgd door de LIO-begeleider die per periode twee keer naar jouw lagere school komt. Daarnaast is er één keer per periode supervisie. Deze wordt georganiseerd in de omgeving van waar je werkt.