KMO-portefeuille

KMO's en beoefenaars van vrije beroepen kunnen via de maatregel 'KMO-portefeuille' tot €7500 financiële steun krijgen voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van hun onderneming verbeteren, zoals opleidingen. Op de site van het Vlaamse agentschap voor innoveren en ondernemen (vlaio) kan je meer lezen en deze subsidie aanvragen.

Vanaf januari 2023 is de kmo-portefeuille hervormd. Vlaio subsidieert enkel nog opleidingen en adviezen over bedrijfsstrategie, digitalisering, duurzaamheid, financiële geletterdheid, innovatie, internationalisering, personeelsmanagement en specifieke beroepsgerichte competenties. Wij hebben het nodige in orde gebracht op het portaal van kmo-portefeuille: bij aanvraag van een subsidie kan u de thema’s aanvinken waarrond Thomas More een aanbod doet. Valt de dienst binnen de eerste zeven domeinen, dan is de erkenning automatisch in orde. Voor opleidingen en adviezen over beroepsspecifieke competenties moet Thomas More een erkenning aanvragen. Voorlopig hebben wij geen uitsluitsel wanneer dit in orde komt. Houd rekening met het feit dat er misschien geen subsidie voor sommige opleidingen kan aangevraagd worden.